Ders Adı Üçüncü Dünya ve Kalkınma Sorunları
Ders Kodu 02UAI5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-) Kalkınma ve büyüme kavramlarının algılanması 2-) Uluslararası ilişkiler bağlamında geri kalmışlık ve bırakılmışlık tartışması 3-) Uluslararası kurumların kalkınma yaklaşımlarına etkisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik kalkınma analizi; Kalkınma ve Büyüme Kavramları; Kalkınma İktisadı ve tarihi perspektif; üçüncü dünya ve kalkınmakta olan ülkelerdeki ekonomik kalkınma stratejileri; üçüncü dünya ülkelerinde yoksulluk nedenleri-sonuçları; üçüncü dünya ülkeleri ve kalkınmakta olan ülkeler için hayata geçirilmiş fonlar, programlar ve uygulamalar; üçüncü dünya ülkeleri ve kalkınmakta olan ülkelerdeki kalkınma problemleri; üçüncü dünya ülkeleri ve kalkınmakta olan ülkelerin Dünya Bankası-IMF ve GATT ile ilişkileri; ülke örnekleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Üçüncü Dünya Ülkelerinde yoksulluk, kalkınma sorunları ve kalkınma fon, program ve uygulamalarının anlaşılması
Dersin Amacı Öğrencilere üçüncü dünya ülkelerinin ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma problemleri hakkında bilgi vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kalkınma ve Büyüme Kavramları
  Ön Hazırlık: Hywell Jones (1975) Introductıon to modern Teories of Economic Growth pg 25-75.
2 Ekonomik kalkınma analizi
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai TEZEL (1989) İktisadi Büyüme,sf.10-99
3 Ekonomik kalkınma analizi
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai TEZEL (1989) İktisadi Büyüme,sf.10-99
4 Maddi kültür ve coğrafyanın kalkınma etkisi
  Ön Hazırlık: Nikki R. Keddie, (1984) Material Culture and Geography: Toward a Holistic Comparative History of Middle East
5 Kalkınma İktisadı ve tarihi perspektif
  Ön Hazırlık: BAŞKAYA, F. 1997, “Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü”, İmge Kitabevi, İstanbul,
6 Küreselleşme ve Kalkınma Stratejisinin Gündemi
  Ön Hazırlık: Erinç Yeldan, (2002)Rethinking Development Economics: Active Growth and Social Policies under Globalization, International Development Economics Associates (IDEAs), Port Allegre, Brezial.
7 Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Küreselleşme
  Ön Hazırlık: Tümer Tekin, Erol ve Nazmiye ÖZGÜÇ, 1999 “Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma” Çantay Kitabevi, İstanbul,
8 Üçüncü Dünya Ülkelerinde Yoksulluk Nedenleri
  Ön Hazırlık: Şenses, F., 2001. “Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk: Kavramlar, Nedenler. Politikalar Ve Temel Eğilimler”, İletişim Yay., İstanbul,
9 Üçüncü Dünya Ülkelerinde Yoksulluk Nedenleri
  Ön Hazırlık: Şenses, F., 2001. “Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk: Kavramlar, Nedenler. Politikalar Ve Temel Eğilimler”, İletişim Yay., İstanbul,
10 Üçüncü Dünya Ülkeleri ve azgelişmişlik sorunsalı
  Ön Hazırlık: BAŞKAYA, F., 2004. “Az Gelişmişliğin Sürekliliği”, Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı, Ankara,
11 Gelişmişliğin ürünü olarak az gelişmişlik tartışması
  Ön Hazırlık: Jacques Freyssınet (1985) Azgelişmişlik İktisadı, Gazi Üniversitesi yayınları, Ankara sf 185-251
12 Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Kalkınma fonları, programlar ve uygulamalar;
  Ön Hazırlık: Dani Rodrik, 2009, Tek Ekonomi Çok Reçete: Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme
13 Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Dünya Bankası-IMF ve GATT ile ilişkileri; ülke örnekleri.
  Ön Hazırlık: Dani Rodrik, 2009, Tek Ekonomi Çok Reçete: Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)