Ders Adı Uluslararası İlişkilerin Ekonomi-Politiği
Ders Kodu 02UAI5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası ekonomi politik kavramının bilinmesi Ekonomi politik açısından dünyadaki kuzey ve güney farklılığının anlaşılması Küresel problemler ve Uluslararası ekonomi politik arasındaki ilişkinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası ekonomi politik yaklaşımları, yapıları, ekonomi politik açısından dünyadaki kuzey ve güney farklılığı, küresel problemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Devletlerarası ilişkilerde ekonomik ilişkilerin önemini açıklamak Uluslararası sorunları ekonomi-politik açıdan değerlendirmek
Dersin Amacı Uluslararası ekonomi politik yaklaşımlarının, kurumlarının ve bu yapının devletlerarası ilişkilere etkisini araştırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Uluslararası ekonomi politik nedir?
  Ön Hazırlık: Ralf J. Leiteritz (2006) International Political Economy:The state of art, Colombia İnternacional
2 Uluslararası ekonomi politik kavramına Amerikan bakışı
  Ön Hazırlık: Ralf J. Leiteritz (2006) International Political Economy:The state of art, Colombia İnternacional
3 Uluslararası ekonomi politik kavramına Avrupa Birliği bakışı
  Ön Hazırlık: Ralf J. Leiteritz (2006) International Political Economy:The state of art, Colombia İnternacional
4 Uluslararası ekonomi politik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Gilpin CH 2-3
5 Uluslararası ekonomi politik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Lairson CH-3-4
6 Uluslararası ekonomi politik yapılar
  Ön Hazırlık: Gilpin CH 5-6
7 Uluslararası ekonomi politik yapılar
  Ön Hazırlık: Lairson CH-5
8 Uluslararası ekonomi politik yapılar
  Ön Hazırlık: Lairson CH-5
9 Uluslararası ekonomi politik yapılar
  Ön Hazırlık: Lairson CH-5
10 Uluslararası ekonomi politik Küresel ve Yerel etkileşim
  Ön Hazırlık: Frieden, J. & Martin Lisa L. (2003) International political Economy: Global and Domestik interactions, Political science; the Discipline
11 Uluslararası ekonomi politik Küresel ve Yerel etkileşim
  Ön Hazırlık: Frieden, J. & Martin Lisa L. (2003) International political Economy: Global and Domestik interactions, Political science; the Discipline
12 Uluslararası ekonomi politik Küresel ve Yerel etkileşim
  Ön Hazırlık: Frieden, J. & Martin Lisa L. (2003) International political Economy: Global and Domestik interactions, Political science; the Discipline
13 Uluslararası ekonomi politik Küresel ve Yerel etkileşim
  Ön Hazırlık: Frieden, J. & Martin Lisa L. (2003) International political Economy: Global and Domestik interactions, Political science; the Discipline
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 25 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1-) Ralf J. Leiteritz (2006) International Political Economy:The state of art, Colombia İnternacional 2-)GILPIN, R.GILPIN, J.M. The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987, New Jersey USA. 3-) LAIRSON, T.D,SKIDMORE, D.International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth, Wadsworth Publishing, 2002, USA.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)