Ders Adı Uluslararası Terorizim ve Siyasal Şiddet
Ders Kodu 02UAI5110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Terörizmi anlamak Devletlerin terör ile mücadeleleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Terör ve terörizm, uluslararası terörizm, terörizm tipolojileri, terörizm nedenleri, terörizmle mücadele
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası terörizmi anlamak ve devletlerin terörizmle mücadelelerini değerlendirebilmek
Dersin Amacı Uluslararası terörizm ve siyasal şiddet hakkında teorik bilgiler vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Terör ve terörizm tanımları
2 Terör, terörizm, siyasal şiddet kavramları arasındaki farklılıklar
3 Terörizmin nedenleri
4 Terörizmin tarihsel temelleri
5 Terörizmin felsefik temelleri
6 Terörizmin tipleri
7 Terörizmin uluslararası tanımı
8 Uluslararası terörizmle mücadele
9 Devlet güvenliği ve devlet terörü
10 Terörle ilgili uluslararası hukuk altyapısı
11 11 Eylül saldırıları ve terörizm
12 Terörizmin dönüşümü
13 Yeni Terörizm
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Özdağ, Ü. ,Öztürk, O.M., “Terörizm İncelemeleri”, ASAM Yayınları, Ankara, 2000. Güzel, C., “Silinen Yüzler Karşısında Terör”, Ayraç Yayınevi, ISBN: 975-8087-53-3., Ankara, 2002. Bozkurt Enver, Kanat Selim, Uluslararası Toplumun Paradoksu, Asil yayınevi, Ankara 2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)