Ders Adı Uluslararası Güncel Sorunlar
Ders Kodu 02UAI5111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Günümüzdeki uluslararası sistemi etkileyen meselelerin incelenmesi Teori ve pratiğin bir arada verilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Günümüzdeki uluslararası sistemi etkileyen meselelerin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası sistemi etkileyen güncel sorunları anlamak ve analiz etmek
Dersin Amacı Uluslararası ilişkileri etkileyen günümüzdeki sorunlar ve bunların uluslararası politikaya yansımalarının incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bölgesel ve küresel mesele ayrımı
2 Ortadoğu meseleleri
3 Filistin meselesi
4 11 Eylül saldırıları ve İslam’a Batı bakışı
5 Keşmir meselesi
6 Küreselleşme ve emperyalizmin yeni boyutu
7 Balkan gelişmeleri
8 Bosna ve Kosova meseleleri
9 Avrupa Birliği ve genişleme süreci
10 Avrupa Birliği ve genişleme süreci
11 Nükleer silahlanma ve birleşmiş Milletler
12 İran ve Nükleer silahlanma
13 Yeni Dünya Düzeninin olası aktörleri
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar SÖNMEZOĞLU, F. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. Filiz Kitabevi, 1995, İstanbul, Türkiye ARI, T. Uluslararası Politika., Alfa Kitabevi, 2002, İstanbul Türkiye GÖNLÜBOL, M. Uluslararası Politika, AÜSBF Kitabevi, 1995, Ankara,Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)