Ders Adı Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
Ders Kodu 02UAI5112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Timuçin KODAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ekonomik ve uluslararası ilişkiler bakımından bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetleri?ni ve bölgeyi anlama Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye için yeni fırsatlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeni Türk Cumhuriyetleri?nin iktisadi ve idari yapıları, Türkiye ile ekonomik, sosyal, kültürel vb. ilişkileri ve geleceğe yönelik öngörüler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye- Türk cumhuriyetleri arasındaki ilikileri incelemek Yeni Türk Cumhuriyetleri hakkıda Türk dış politikasının analizini yapmak
Dersin Amacı Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirerek ilişkilerin geleceğine ve uluslararası ortama etkisine ilişkin öngörülerde bulunulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türk devletlerinin jeopolitik konumu
2 Kazakistan, tarihi süreç ve günümüzde uluslararası sistem içinde durumu
3 Kırgızistan, tarihi süreç ve günümüzde uluslararası sistem içinde durumu
4 Türkmenistan, tarihi süreç ve günümüzde uluslararası sistem içinde durumu
5 Özbekistan, tarihi süreç ve günümüzde uluslararası sistem içinde durumu
6 Azerbaycan, tarihi süreç ve günümüzde uluslararası sistem içinde durumu
7 Türk devletlerinin enerji kaynakları ve tarihi süreç ve günümüzde uluslar arası politikadaki yeri
8 Enerji kaynaklarının nakil meseleleri
9 Enerji kaynaklarının nakil meseleleri
10 Hazar Denizi’nin hukuki statüsü
11 Türkiye’nin bu devletlerle ekonomik ilişkileri
12 Türkiye’nin bu devletlerle siyasi ilişkileri
13 Türkiye’nin bu devletlerle kültürel ilişkileri
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar - Mütercimler, E., ‘21. Yüzyılın Eşiğinde Uluslararası Sistem ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli’, ISBN: 9757787299, Anahtar Kitaplar, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Azerbaycan Türkleri Tarihi. (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Serisi-1)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Kazak Türkleri Tarihi 'Kazakların Uyanışı' (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Serisi - 2)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Kırgız Türkleri Tarihi (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi - 3)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. - Saray, M., ‘Türkmen Tarihi (Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi Serisi - 5)’, Nesil Yayınları, 1993, İstanbul, Türkiye. -Timuçin KODAMAN,Azerbaycan Petrollerinin Uluslararası Politikadaki Önemi ve Türkiye,AÜSBE Basılmamış doktora tezi,Ankara ,2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)