Ders Adı Hazar Havzası ve Enerji Kaynakları
Ders Kodu 02UAI5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1990 sonrası yeni enerji kaynakları olan bölgeye büyük güçlerin ilgisi Alt sistem üst sistem ilişkisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hazar Havzası’nın uluslararası politikaya olan etkisinin tarihi ve güncel durumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hazar Havzası, bölgedeki enerji kaynakları ve büyük güçlerin bölgeye ilgisi hakkında bilgi edinmek
Dersin Amacı Hazar Havzasının jeopolitik önemi ve büyük devletlerin bölgedeki çıkarları hakkında genel bir kapsam oluşturmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bölge coğrafyasının dünyadaki yeri ve önemi
2 Bölge devletlerinin sahip olduğu enerji kaynaklarının potansiyeli
3 Enerji kaynakları üzerinde büyük güçlerin rekabeti
4 Enerji kaynaklarının nakil meseleleri
5 Bölge içi etnik meseleler
6 Hazar Denizi’nin hukuksal boyutu
7 Rusya Federasyonu’nun bölge politikaları
8 ABD’nin bölge politikaları
9 ABD’nin bölge politikaları
10 Avrupa Birliği’nin bölge politikaları
11 Türkiye’nin bölge politikaları
12 Bölge devletlerinin sistem içi davranışları
13 İran’ın bölge politikaları
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar -Timuçin KODAMAN,Azerbaycan Petrollerinin Uluslararası Politikadaki Önemi ve Türkiye,AÜSBE Basılmamış doktora tezi,Ankara ,2002. -A. Necdet PAMİR, Bakü-Ceyhan Boru Hattı, ASAM Yayınları, Ankara, 1999. -Lutz KLEVEMAN, Yeni Büyük Oyun: Orta Asya'da Kan ve Petrol, Everest Yayınları, İstanbul, 2004. -Daniel YERGIN, Petrol, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1999.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)