Ders Adı Güncel Türk Dış Politikası
Ders Kodu 02UAI5114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk dış politikasının dinamikleri Türkiye'nin bölgesel ilişkileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası güncel sorunlar, genel olarak uluslararası politika, Türk dış politikası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Güncel sorunların incelenmesi Türk dış politikası temellerinin anlaşılması
Dersin Amacı Güncel uluslararası sorunlarının ve sorunların Türk dış politikasına etkilerinin incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türkiye ve jeopolitiğinin ortaya konulması
2 Kafkas sorunları ve Türkiye
3 Balkan sorunları ve Türkiye
4 Orta-doğu sorunları ve Türkiye
5 Yunanistan ve Türkiye
6 Yunanistan ve Türkiye azınlık sorunları
7 Kıbrıs sorunu ve Türkiye
8 Kıbrıs sorunu ve Türkiye
9 Avrupa Birliği genişleme süreci ve Türkiye
10 Avrupa Birliği genişleme süreci ve Türkiye
11 Avrupa Birliği ve müzakere süreci
12 Türk dış politikası ve demokratikleşme süreci
13 Ermeni meselesi ve Türkiye
14 Karşılıklı öneriler ve tartışma çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 2
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 4
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 1
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 3
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 3
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 3
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 3
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 40 40
Sunum 1 40 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -İdris BAL,21.yy’ın Eşiğinde Türk Dış Politikası, Alfa yayınları,İstanbul,2001. -Faruk SÖNMEZOĞLU, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)