Ders Adı Ortadoğu Gelişmeleri ve Türkiye
Ders Kodu 02UAI5115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam coğrafyasında meydana gelen olaylar Türkiye’nin bölge politikaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin yaşandığı bölge devletlerinin Türkiye ile ilişkilerin tarihi ve güncel boyutu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ortadoğu ülkelerinin tarihi ve uluslararası politikadaki yeri ve bölge sorunlarının değerlendirilmesi
Dersin Amacı Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin yaşandığı bölge devletlerinin Türkiye ile ilişkilerini analiz etmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ortadoğu coğrafyasının tanımlanması
2 Ortadoğu’nun tarihi gelişimi
3 İran, tarihi süreç ve uluslararası politikadaki yeri
4 Irak, tarihi süreç ve uluslararası politikadaki yeri
5 İsrail, tarihi süreç ve uluslararası politikadaki yeri
6 Suudi Arabistan,Yemen,Ürdün; tarihi süreç ve uluslararası politikadaki yeri
7 Mısır,Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri; tarihi süreç ve uluslararası politikadaki yeri
8 Filistin meselesi
9 Körfez savaşları
10 Körfez savaşları
11 11 Eylül olayı
12 Batının İslam’a bakışı
13 Medeniyetler Çatışması
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 17 34
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 22
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar - Bernard LEWIS, Ortadoğu, Arkadaş Yayınları,İstanbul,2007. -Tayyar ARI, Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004. -Ramazan ÖZEY, Dünya Denkleminde Orta Doğu, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul, 1997. -Meliha Benli ALTUNIŞIK, Türkiye ve Orta Doğu: Tarih, Kimlik, Güvenlik, Boyut Kitapları, İstanbul, 1999. -Samuel HUNTINGTON, Medeniyetler Çatışması,Vadi yayınları,Ankara,1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)