Ders Adı Avrupa Birliği'nin Siyasi Tarihi
Ders Kodu 02UAI5116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Entegrasyon teorileri hakkında bilgi sahibi olma Avrupa Birliği’nin fikri temellerini bilmek Avrupa Birliğinin ekonomik ve siyasi gelişimini bilmek Avrupa Birliği’nin bugün geldiği noktayı bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa Birliği’nin fikri ve tarihi temellerini ve günümüzde geldiği noktanın incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Avrupa Birliğinin ekonomik ve siyasi gelişimini ve bugün geldiği noktayı bilmek
Dersin Amacı Entegrasyon teorilerinin incelenmesi ve Avrupa Birliği örneğinin geçmişten günümüze kat ettiği yolun ortaya konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Entegrasyon teorilerine genel bir bakış
2 Avrupa Birliği’nin fikri temellerinin incelenmesi
3 Avrupa’nın Bütünleşmesi girişimlerinin incelenmesi
4 Avrupa Topluluklarının Ortaya Çıkışı
5 Avrupa Toplulukları (AKÇT, AAET, AET)
6 8 Nisan 1965 Tarihli Birleşme Antlaşması
7 Avrupa Tek Senedi (ATS)
8 Avrupa Birliği Antlaşması (ABA)
9 Amsterdam Antlaşması
10 Nice Antlaşması
11 Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci
12 Avrupa Kurultayı ve Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma Taslağı
13 Lizbon Antlaşması
14 AB’nin geleceğine dair serbest tartışmalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar • Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul • Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul • Social partnership in the European Union / edited by Hugh Compston and Justin Greenwood, New York : Palgrave, 2001 • The European Union and the social dimension of globalization : how the EU influences the world / edited by Jan Orbie and Lisa Tortell, New York : Routledge, 2009. • Avrupa Birliği tarihi = Europe recast : a history of European Union / Desmond Dinan ; çev., Hale Akay, İstanbul : Kitap Yayınevi, 2008 • Making history : European integration and institutional change at fifty / edited by Sophie Meunier and Kathleen R. McNamara, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007 • Grant, Neil, History of the European Union (EU) [poster] / produced for the EU by Bender Richardson White ; author, Neil Grant ; illustrators, Pamela Hewetson and Nick Hewetson ; maps, Stefan Chabluk, European Commission, Directorate-General for Press and Communication, Brussels 2001. • Booker, Christopher, The great deception : a secret history of the European Union / Christopher Booker and Richard North, London : Continuum, 2005. • The European Union : history, institutions, economics and policies / Ali M. El-Agraa with edited contributions, London : Prentice Hall Europe, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)