Ders Adı Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Ders Kodu 02UAI5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı ve gelişimin anlar 2) Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini analiz edebilir 3) Türkiye-AB ilişkilerindeki problem alanlarının tespit edebilir 4) AB’nin üye ülkelere etkisini analiz edebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı, AB’nin oluşumunu sağlayan temel belgelerin incelenmesi, Türkiye AB ilişkileri, AB’nin etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini analiz edebilmek ve Türkiye-AB ilişkilerindeki problem alanlarının tespit edebilmek
Dersin Amacı Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı, gelişimi ve geleceğinin kavranması. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişim çizgisi içinde ortaya konulması ve Avrupa Birliğinin Türkiye’ye etkilerinin tartışılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
2 Avrupa Birliği’nin oluşumunu sağlayan temel belge ve anlaşmaların analizi
  Ön Hazırlık: Temel belge ve Anlaşma metinleri
3 Avrupa Birliği’nin oluşumunu sağlayan temel belge ve anlaşmaların analizi
  Ön Hazırlık: Temel belge ve Anlaşma metinleri
4 AB’nin gelişimi
  Ön Hazırlık: Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
5 AB’nin gelişimi
  Ön Hazırlık: Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
6 AB kurumları ve yapıları
  Ön Hazırlık: Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2005; Meral Tecer, Avrupa Birliği ve Türkiye Sorular-Yanıtlar, TODAİE,Ankara 2007.
7 AB’nin ekonomik ve siyasal etkileri
8 AB ortak politikaları
  Ön Hazırlık: Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
9 AB yönetsel alanı
  Ön Hazırlık: A.Argun Akdoğan, Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, TODAİE, Ankara 2008; Uğur Ömürgönülşen-M.Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınları, Ankara 2007; ARIKAN Yeşeren Eliçin, “Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgecilik”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Ed. Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Alfa Aktüel, Bursa, 2006, s. 107-128; CANATAN Bilal, Yerellik İlkesi, Galeri Kültür Yayınevi, Ankara, 2001
10 Türkiye-AB ilişkilerinin başlangıcı ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2005; Meral Tecer, Avrupa Birliği ve Türkiye Sorular-Yanıtlar, TODAİE,Ankara 2007; A.Argun Akdoğan, Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, TODAİE, Ankara 2008
11 Katılım Ortaklığı belgesi, Ulusal Program ve İlerleme Raporları
  Ön Hazırlık: İlgili belgeler
12 Katılım Ortaklığı belgesi, Ulusal Program ve İlerleme Raporları
  Ön Hazırlık: İlgili belgeler
13 AB’nin Türkiye algısı
  Ön Hazırlık: Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
14 AB’nin geleceği
  Ön Hazırlık: Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yukarıda belirtilen kaynaklar
Diğer Kaynaklar Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2005; Meral Tecer, Avrupa Birliği ve Türkiye Sorular-Yanıtlar, TODAİE,Ankara 2007; A.Argun Akdoğan, Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, TODAİE, Ankara 2008; Uğur Ömürgönülşen-M.Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınları, Ankara 2007; ARIKAN Yeşeren Eliçin, “Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgecilik”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Ed. Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Alfa Aktüel, Bursa, 2006, s. 107-128; CANATAN Bilal, Yerellik İlkesi, Galeri Kültür Yayınevi, Ankara, 2001; GÜNUĞUR Haluk, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi, Ankara, 2007; KELEŞ Ruşen, Avrupa’nın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı, Ankara, 1999; Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi I-II, İstanbul, 2005; Turgay Uzun - Serap Özen, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004; S. Rıdvan Karluk; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)