Ders Adı AB ve İnsan Hakları
Ders Kodu 02UAI5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Balkanların Türkiye için öneminin anlaşılması Balkanlardaki azınlıklara dair politikalaırn öğrenilmesi Türkiye-Balkan politikalarının gelişiminin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Balkanlar,Balkan azınlıkları, Türk dış politikası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Balkan gelişmelerinin anlaşılması Türk dış politikasına Balkan gelişmelerinin etkisinin açıklanması
Dersin Amacı Balkanlarda gerçekleşen olayların Türkiye için öneminin açıklanması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Balkanlara genel bir bakış
  Ön Hazırlık: Türbedar, E. (Der), “Balkan Türkleri- Balkanlar’da Türk Varlığı, , ASAM Yayınları, 2003, Ankara, Turkey.
2 Balkanlardaki Türk varlığı
  Ön Hazırlık: Türbedar, E. (Der), “Balkan Türkleri- Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM Yayınları, 2003, Ankara, Turkey.
3 Balkanlarda Osmanlı dönemi
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
4 Balkanlarda Osmanlı dönemi
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
5 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Balkan gelişmeleri
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
6 Soğuk Savaş döneminde Balkanlar
  Ön Hazırlık: Türbedar, E. (Der), “Balkan Türkleri- Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM Yayınları, 2003, Ankara, Turkey.
7 Günümüzde Balkan sorunları
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
8 Günümüzde Balkan sorunları
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
9 Günümüzde Balkan sorunları
  Ön Hazırlık: Türbedar, E. (Der), “Balkan Türkleri- Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM Yayınları, 2003, Ankara, Turkey.
10 Kosova sorunu ve Türk dış politikası
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
11 Makedonya sorunu ve Türk dış politikası
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
12 Epir sorunu ve Türk dış politikası
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
13 Batı Trakya sorunu ve Türk dış politikası
  Ön Hazırlık: Karpat, K.H, “ Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev: Recep Boztemur, İmge Yayınları, 2004, Ankara, Turkey
14 Karşılıklı tartışma ve çözüm önerileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 2
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 1
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 2
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 1
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 2
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 2
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 2
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 2
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders içeriğinde belirtilen kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)