Ders Adı Soğuk Savaş ve Sonrasında Avrupada Güvenlik
Ders Kodu 02UAI5119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Soğuk Savaş döneminde Avrupa’da güvenlik yapılanmasının öğrenilmesi Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa güvenlik anlayışında meydana gelen değişiklikler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Soğuk Savaş’ın başlaması ve bitimi ile Avrupa’da değişen güvenlik anlayışının ve kurumlarının analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Soğuk Savaş sürecinde Avrupa güvenliği ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle ile değişen güvenlik anlayışının ve kurumlarının analiz edebilmek
Dersin Amacı Soğuk Savaş ve sonrasında Avrupa’daki güvenlik anlayışının ve güvenlik yapılanmalarının öğrenciye kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İkinci Dünya Savaşının bitişi ve Soğuk Savaş Döneminin başlaması
2 NATO ve Varşova Paktının kurulması karşılıklı askeri kutuplaşmanın kurumsallaşması
3 NATO'nun genel anlamda çevreleme stratejisi
4 Genel anlamda Varşova paktının güvenlik stratejisi
5 NATO'nun Sınırlı Savaş stratejisi
6 NATO'nun Topyekün karşılık stratejisi
7 Yumuşama dönemi ve esnek karşılık stratejisi
8 1980'lerde güncellenen esnek karşılık stratejisi
9 Soğuk Savaşın bitişi ve bunun genel anlamda Avrupa Güvenliğine etkileri
10 NATO'nun Yeni Stratejik Kavramı
11 NATO'nun genişleme stratejisi
12 NATO'nun AGİT ile ilişkileri
13 NATO'nun AB ile ilişkileri
14 Avrupa güvenliğinin geleceği.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gürkaynak Muharrem, Avrupa’da Savunma ve Güvenlik, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004. Çakmak Haydar, Avrupa Güvenliği, Akçağ Yayınları, Ankara 2003. Wallace, William (2005), Foreign and Security Policy, Helen Wallace and William Wallace Policy-Making in the European Union, Oxford University Pres, Oxford. White, Brian (2001), Understanding European Foreign Policy, Palgrave, New York. Smith, Hazel (2002), European Union Foreign Policy, Pluto Pres, London. Smith, Michael E. (2004), Europe’s Foreign and Security Policy, Cambridge University Press, Cambridge. Emil Kirchner and James Sperling, EU security governance, Manchester University Pres, Manchester, 2007 Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe, Cambridge University Pres, 2003 Dick Leonard, Guide to the European Union, Profile Books Ltd, London, 2005. Robert E. Hunter, European Security and Defense Policy: NATO´s Companion or Competitor?, Rand Corporation, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)