Ders Adı Uluslararası Güvenlik Teorileri
Ders Kodu 02UAI5120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Selim Kanat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası güvenlik kavramının açıklanması, tarihsel ve felsefik köklerinin ortaya konulması, uluslararası ilişkiler teorilerinin güvenlik anlayışları, tarihsel ve güncel olayların güvenlik perspektifinden yorumlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası güvenlik teorilerinin anlaşılması Güncel olayların güvenlik teoriler ışığında yorumlanması Uluslararası ilişkiler teorilerinin güvenlik anlayışlarının ortaya konulması
Dersin Amacı Uluslararası güvenlik teorilerinin incelenmesi
WorkPlacement .
Hafta Konular  
1 Genel Olarak Güvenlik Kavramı
2 Güvenlik Kavramındaki dönüşüm olgusu
3 Soğuk Savaş Öncesi dönemde Güvenlik Kavramı ve Anlayışı
4 II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş Döneminde güvenlik anlayışı
5 Klasik güvenlik anlayışı
6 Yeni güvenlik anlayışı
7 Soğuk Savaş Sonrasında güvenlik anlayışı
8 İdealist teoride güvenlik anlayışı
9 realist teoride güvenlik anlayışı
10 neorealist teoride güvenlik anlayışı
11 Güvenlik teorileri ışığında güncel dış politika olaylarının yorumlanması
12 Güvenlik teorileri ışığında güncel dış politika olaylarının yorumlanması
13 Güvenlik teorileri ışığında güncel dış politika olaylarının yorumlanması
14 Güvenlik teorileri ışığında güncel dış politika olaylarının yorumlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 4
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 1
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 1
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 2
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 3
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 1
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 2
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 2
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 1
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa 2008. ARMAOĞLU, Fahir, 20. yy. Siyasi Tarihi, 17. Baskı, Alkım Yayınevi, Ocak 2010, ART, Robert J.; JERVIS, Robert, International Politics, Ninth Edition, Pearson Education Press, NY 2009. BLACK, Jeremy, Top, Tüfek ve Süngü-Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815, (Çev.Yavuz Alogan) Kitap Yayınevi, İstanbul 2003. BULL, Hedley, Anarchical Society, Third Edition, Palgrave Publishing, New York, 2002. CARR, Edward Hallet, The Twenty Years? Crisis 1919-1939, Harper Torchbooks, USA 1964. ÇOMAK, Hasret, Avrupa?da Yeni Güvenlik Anlayışları ve Türkiye, Tasam Yayınları, İstanbul 2005 DEDEOĞLU, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul 2008. DONNELLY, Jack, Realism and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2000
Diğer Kaynaklar The Socialists and the War, Elibron Classics, New York 1995. ?Agreement on the Cessation of the Military Provisions of the Warsaw Pact, February 25, 1991? ACardboard Castle? An Insıde Hıstory Of The Warsaw Pact, 1955?1991 (Ed. Mastny Vojtech; Byrne, Malcolm) Central European University Press, Budapest New York 2005, A/PV.2282 and Corr.1, 13 November 1974. http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/A238EC7A3E13EED18525624A007697EC ROUSSEAU, Jean Jaques, Discourse on Inequality, http://www.munseys.com/diskone/ineq.pdf
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)