Ders Adı Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Pratik
Ders Kodu 02UAI5121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Selim KAnat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği .Uluslararası ilişkiler bilimi ve uluslararası ilişkiler teorileri, klasik uluslar arası ilişkiler teorileri Siyasal İdealizm, Liberalizm ve Rasyonalizm, siyasal gerçekçilik (realizm), Neorealizm (ingiliz okulu, yapısalcı realizm), Kritik Teori, Konstrüktivizm, Dünya Sistemi Teorisi, Değişim Teorisi Postmodernizm, Yeşil Teori ve Feminizm
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası ilişkiler teorilerini açıklamak Güncel olaylar ile teoriler arasında bağlantı kurabilmek Siyasi tarih bilgileri ile teori bilgilerini bağdaştırabilmek
Dersin Amacı .Klasik ve güncel uluslararası ilişkiler teorileri ışığında dış politika olaylarını yorumlama yeteneği kazanmak
WorkPlacement .
Hafta Konular  
1 Bilim ve teori ilişkisi, uluslararası ilişkiler bilimi ve teori
2 Siyasal idealizm
3 siyasal realizm
4 yumuşama dönemi and neorealizm
5 political liberalizm
6 Sistem ve Karar Verme Teorileri
7 Eleştirel teori ve inşacı teori
8 dünya sistemi teorisi, değişim teorisi
9 Postmodernizm, Yeşil Teori ve Feminizm
10 siyasi tarih olaylarının uluslararası ilişkiler teorileri ışığında incelenmesi
11 siyasi tarih olaylarının uluslararası ilişkiler teorileri ışığında incelenmesi
12 güncel dış politika olaylarının uluslararası ilişkiler teorileri ışığında değerlendirilmesi
13 güncel dış politika olaylarının uluslararası ilişkiler teorileri ışığında değerlendirilmesi
14 güncel dış politika olaylarının uluslararası ilişkiler teorileri ışığında değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 3
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 1
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 2
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 2
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 2
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 3
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 1
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 1
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Scott Burchill, Richard Davetak and Andrew Linklater (eds.), Theories of International Relations, New York: Palgrave, 2001 Andrew Linklater (ed.), Critical Concepts in Political Science, New York: Routledge, 2000; J.N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, New Jersey: Princeton University Press, 1990 K. N. Waltz, K. N., Theory of International Politics, Massachusetts: Addison-Wesley, 1979. ARI, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa 2008. ART, Robert J.; JERVIS, Robert, International Politics, Ninth Edition, Pearson Education Press, NY 2009. BULL, Hedley, Anarchical Society, Third Edition, Palgrave Publishing, New York, 2002. CARR, Edward Hallet, The Twenty Years’ Crisis 1919-1939, Harper Torchbooks, USA 1964 DOUGHERTY, James; PFALTZGRAFF, Robert L. Jr., Contending Theories of International Relations, Harper Collins Publishers, UK 1990.
Diğer Kaynaklar .
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)