Ders Adı AB Sağlık Turizmi
Ders Kodu 5d2dde9c21074245aa
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan ERDEM
Dersin Yardımcıları 7-Dilruba İZGÜDEN 7-Seyhan ÖZDEMİR
Dersin Öğrenme Çıktıları Sağlık turizmi hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık Turizmi, medikal turizm, termal turizm, Spa ve Wellness uygulamaları, ileri yaş ve engelli turizmi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık turizmi ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi
Dersin Amacı Bu ders kapsamında Sağlık turizmi kavramının çerçevesinin çizilmesi, sağlık kuruluşlarına bağlı olarak meydana gelen nüfus hareketleri, medikal turizmi, termal turizmi, yaşlı turizmi, SPA ve wellness turizmi, engelli turizmi, AB ve Türkiye?de sağlık turizm merkezleri, sağlık turizminin planlanması ve yönetilmesi konuları incelenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sağlık turizmi tanımı
2 Türkiye’de sağlık turizmi çeşitleri
3 Sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler
4 Sağlık turizmi politikaları
5 Termal turizmin tanımı, önemi ve özellikleri
6 Termal turizmin sağlık turizmindeki yeri ve önemi
7 Termal turizmin tedavi amaçlı kullanımında mevcut durum ve geleceği
8 Türkiye'de ve dünyada termal turizm
9 Medikal turizmin tanımı, kapsamı, özellikleri ve tarihsel gelişimi
10 Türkiye’de medikal turizm
11 Spa ve Wellness’in tanımları, çeşitleri, tarihsel gelişimi
12 Türkiye’de Spa ve Wellness
13 İleri yaş ve engelli turizmi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 4
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 4
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 3
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Öğrencilerin hazırladıkları sunumlar ve materyaller
Diğer Kaynaklar 1. İçöz, Onur (2009), Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin olanakları, Journal of Yasar University, 4(14), 2257-2279. 2. Ülker, İsmail (1988) Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması, Kültür Bakanlığı Yayınevi, Ankara. 3. Altes, A.Garcia (2005): “The development of Health Tourism Services”, Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 1, ss. 262-266. 4. Akat, Ömer (2000): Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Ekin Kitabevi, Bursa. 5. Koyuncu, Sevim (2003): Turist Sağlığı Turist Sigortası ve Tüketicinin Korunması, Detay Yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Döneme göre güncellenen ders kaynakları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)