Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu f7e6a7f276fd407591
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar: 1. Bilimsel araştırmaları diğer araştırmalardan ayıran nitelikler (bilgi) 2. Bilimsel araştırma yöntemleri (bilgi) 3. Araştırma sorusuna bağlı olarak araştırma yöntemi seçmek 4. Bilimsel bir araştırma önerisi geliştirme (beceri)
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Araştırma yaklaşımları: Nicel araştırma tasarımları, nitel araştırma tasarımları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Nicel araştırmanın doğası, çeşitleri ve konuları. Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi. Araştırma problemi tanımlama yolları. Kütüphane kaynaklarının kullanımı ve literatür araştırması. Nitel Araştırma Modülü: Nitel araştırmaya giriş, veri toplama yöntemleri. Gözlem. Görüşme. Vaka Çalışması Yöntemi. Nitel veri analizi. Veriye dayalı teori oluşturma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi öğrencilere pratik bilgi vererek akademik alanda nasıl çalışma yürümeleri gerektiğini göstermektir.
Dersin Amacı Bilimsel araştırmanın nitelikleri hakkında bilgi kazandırılması 2. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması 3. Araştırma sorusu-araştırma yöntemi ilişkisi hakkında kavrayış sağlanması. 4. Bilimsel araştırma önerisi geliştirebilme yetisinin kazandırılması
WorkPlacement Yok
Hafta Konular  
1 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
2 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
3 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
4 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
5 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
6 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
7 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
8 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
9 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
10 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
11 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
12 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
13 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
14 Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 3
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 3
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 3
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 3
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 3
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Araştırma Yöntenleri
Diğer Kaynaklar Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. *Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. *Karasar, N. (2007). Araştırmalarda rapor hazırlama. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. *Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Beşinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)