Ders Adı Rus Dış Politikası
Ders Kodu 432d66323f5d449898
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Özlem Demirkıran
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler, Soğuk Savaş sırasındaki süpergüç arasındaki mücadeleyi ve Rusya Federasyonu’nun iç politikasının temel konularını anlatabilirler. Dünyanın farklı bölgelerine yönelik Rus dış politikasını yorumlayabilirler. 1990’lardaki ve 2000’lerdeki Rus dış politikalarını karşılaştırabilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sovyetler Birliği'nden günümüze Rus dış politikası, ABD, Avrupa ile ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna, Orta Asya ve Kafkasya, Çin, Ortadoğu ve Türkiye'ye yönelik politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere Rus dış ve güvenlik politikaları konusunda yorum yapma yeteneği sağlanması
Dersin Amacı Rus dış politikasının iç politika, bölgesel politikalar ve küresel sistem analizi boyutlarında incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Giriş: Kısaca Rus tarihi ve coğrafyası
2 Sovyetler Birliği’nin dış politikası ve Soğuk Savaş siyasetindeki rolü
3 Soğuk Savaş sonrası dönemde iç siyasal ve ekonomik gelişmelerin Rus dış politikasına etkisi
4 Rus dış politikası yapım süreçleri
5 Rusya-ABD İlişkileri: Soğuk Savaş Dönemi
6 Rusya-ABD İlişkileri: 1990’lı yıllar
7 Rusya-ABD İlişkileri: 2000 sonrası
8 Rusya-Avrupa
9 Rusya’nın Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik politikası
10 Rusya-Ukrayna
11 Rusya’nın Ortadoğu politikası
12 Rusya’nın Doğu politikası
13 Rusya-Türkiye
14 Rus dış politikasında Enerji
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 3
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 2
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 3
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kullanılmamaktadır.
Diğer Kaynaklar Elnur Hasan Mikail, Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası, İstanbul: IQ Yayıncılık, 2007. İlyas Kamalov, Moskova'nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2008. Boris Kagarlitski, Çevrenin İmparatorluğu Rusya ve Dünya Sistemi, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2007. George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul: Selenge Yayınları, 2010. Asem N. Hekimoğlu, Rusya Dış Politikası I, Ankara: Vadi Yayınları, 2007. Robert Legvold, Russian Foreign Policy in the Twenty-first Century and the Shadow of the Past, Studies of the Harriman Institute, Columbia University, 2007. Andrei P. Tsygankov. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2013. Jeffrey Mankoff. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Lanham: Rowman and Littlefield, 2009. Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee, Vidya Nadkarni. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems Enduring Interests. London: Routledge, 2014.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)