Ders Adı Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik
Ders Kodu 5bfdc327aad54af390
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Özlem Demirkıran
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler, Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik konumunu öğrenebilirler. Küresel ve bölgesel güç dengesi bağlamında Asya-Pasifik’te büyük güçlerin temel politikalarını anlatabilirler. 20. yüzyılın başından bugüne bölgedeki temel uluslararası problemleri analiz edebilir ve temel bölgesel güçlerin başlıca dış politikaları konusunda yorum yapabilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 19. yüzyılın başından bugüne kadar Asya-Pasifik bölgesindeki siyasi süreçlerin tanıtılması, bölgesel ve küresel güçlerin politikalarının değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin Asya-Pasifik bölgesinin bölgesel ve küresel boyutta siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkilerine genel bir bakış açısı kazanması Küresel ve bölgesel aktörlerin politikalarının özelliklerini algılaması
Dersin Amacı Öğrencilere Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası ilişkileri disiplinlerarası bir yaklaşımla yorum yapabilme yeteneğini sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Öğrencilerin, Dersin Kapsamı, Kaynaklar ve Değerlendirme Hakkında Bilgilendirilmesi ve Derse Genel Giriş; Asya- Pasifik Bölgesinin Jeopolitiği
2 Asya- Pasifik Bölgesinin Jeopolitiği
3 Asya-Pasifik’te Emperyalizm dönemi
4 20. Yüzyılın ilk yarısında Asya- Pasifik
5 Asya-Pasifik’te Soğuk Savaş
6 Bölgenin Ekonomisi ve Dönüşümü
7 ABD ve Asya-Pasifik
8 Küresel ve bölgesel siyasette Çin
9 Küresel ve bölgesel siyasette Japonya
10 Kore yarımadası ve Asya istikrarı
11 Toprak Sorunları
12 Bölgesel Örgütler: İşbirliği ve Rekabet
13 Bölgesel Örgütler: İşbirliği ve Rekabet
14 Genel Değerlendirme: Dünya siyasetinde Asya’nın bugünkü ve gelecekteki rolü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 2
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 3
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kullanılmamaktadır
Diğer Kaynaklar David Shambaugh and Michael Yahuda. International Relations of Asia, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2014. David C. Kang. China Rising: Peace, Power and Order in East Asia, Columbia University Press, USA, 2007. John Ikenberry and Michael Mastanduno. International Relations Theory and the Asia Pacific, New York: Columbia University Press, 2003. Michael B. Yahuda. The International Politics of the Asia-Pacific, New York: Routledge Curzon, 2011. William H. Overholt (Cev: Fatih Tokatli). Asya, Amerika ve Jeopolitigin Donusumu, Istanbul: Efil, 2011. Zbigniew Brzezinski. Büyük Satranç Tahtası: Amerika'nın küresel üstünlüğü ve bunun jeopolitik gereklilikleri, Çev. Yelda Türedi, İstanbul: İnkılap yayınları, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)