Ders Adı AB?nin KOBİ Politikası
Ders Kodu f02cd12f0cd44a88b4
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı AB?de toplam işletmelerin %99,8?ini oluşturan KOBİ?ler, yarattıkları katma değer ve istihdam bakımından ekonomide önemli bir yere sahiptirler. AB?nin KOBİ?lere yönelik politikası temelde işletmelerin kurulması, büyümesi ve gelişmeleri için uygun ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu politika, aynı zamanda işletmelerin yenilik yaratma, yeni pazarlara ulaşma ve yeni ekonomi olarak adlandırılan bilgi ekonomisine adapte olma kapasitelerini geliştirmeyi temel almaktadır. Bu bilgilerin ışığında, derste gerek AB düzeyinde gerek üye ülkelerde KOBİ?lere yönelik programlar ve politika araçları hakkında bilgiler verilecek ve uygulamalar hakkındaki görüşler aktarılacaktır. Ayrıca AB KOBİ politikalarının Türk KOBİ?lerine yansımaları da irdelenecek bir diğer konu başlığı olacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 4
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 4
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Sema Gençay Çapanoğlu, Avrupa Birliği'nin KOBİ Politikası, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, 2003 2. Avrupa Birliği’nin Girişimcilik Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Haziran 2001 3. Birgit Hegge, SMEs and European integration: internationalisation strategies 4. 12. cilt/Routledge studies in the European economy, 2002 5. Observatory of European SME’s, 2002 SME’s in Focus, European Commission, 2003 6. İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği’nin KOBİ Politikası, 15 Soruda 15 AB Politikası Serisi, No:5, İstanbul, Ekim 2003 7. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı 8. EU Commission. AB için Küçük İşletmeler Yasası (A Small Business Act for Europe-SBE), Brüssels, 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)