Ders Adı AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikası
Ders Kodu bc6b3ef8a1a145ff95
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Mustafa Zihni Tunca
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -
Dersin Amacı Bilim, teknoloji ve ekonomik performans arasındaki ilişki son kırk yıldır toplumsal tartışmaların gündemini oluşturmaktadır. Bilim ve teknoloji politikaları dünyanın en başarılı entegrasyon girişimi olarak kabul edilen Avrupa Birliği?nin gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Avrupa Birliği bilim ve teknoloji politikalarının en önemli aracı doğa, mühendislik ve sosyal bilimlerden oluşan geniş bir alanı kapsayan araştırma ve teknolojik Gelişmeye Yönelik Çerçeve Programları olmuştur. Son Çerçeve Programı da, bilim ve teknoloji politikaları kapsamında temel araştırma alanlarının ve Avrupa Birliği?nin rekabet edebilirliğinin desteklenmesini öngörmektedir. Türkiye?nin de bu çerçeve programa tam katılımı ileriye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken sonuçlarının iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu dersin amacıda AB?nin ve üyelik sürecindeki Türkiye?nin Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikalarını derinlemesine irdelemektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 -
  Ön Hazırlık: -
2 -
  Ön Hazırlık: -
3 -
  Ön Hazırlık: -
4 -
  Ön Hazırlık: -
5 -
  Ön Hazırlık: -
6 -
  Ön Hazırlık: -
7 -
  Ön Hazırlık: -
8 -
  Ön Hazırlık: -
9 -
  Ön Hazırlık: --
10 -
  Ön Hazırlık: -
11 -
  Ön Hazırlık: -
12 -
  Ön Hazırlık: -
13 -
  Ön Hazırlık: -
14 -
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 3
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 4
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 4
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 3
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 60
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1. Zeynep Kaplan, Avrupa Birliği’nde bilim ve teknoloji politikaları ve adaylık sürecinde Türkiye’nin uyumu, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/04-05.pdf. 2. Ç. İleri, Avrupa Birliği?nin Bilim ve Araştırma Politikası, 15 Soruda 15 AB Politikası Serisi No:15, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Aralık, İstanbul, 2003. 3. H. Cansevdi, Avrupa Birliği’nin Bilim, Araştırma ve Eğitim Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Kitap 19, İstanbul, Mart, 2004. 4. Saadet İyidoğan, “Avrupa Birliği Sanayi ve Teknoloji Politikaları Paradoksu”, Ed: Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Kitapları, 2003.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)