Ders Adı AB Yönetsel Sistemi
Ders Kodu 6a4aac2c89924df1b7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Çiğdem Akman 1-Murat Okcu
Dersin Yardımcıları 3-Çiğdem Akman
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin amacı ikinci dünya savaşından sonra kurumsal yapılanma ve gelişmesini tamamlayan AB?nin yönetsel açıdan nasıl bir sistem kurmaya çalıştığını özellikle AB Antlaşmasından sonra siyasi bir birlik haline gelmesinin üye ve aday devletlerin ulusal yönetim, politika tasarım ve kamu personelleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ders, birbiriyle ilintili ve etkileşim içinde olan Avrupalılaşma, Avrupa yönetsel alanı ve çok düzlemli yönetişim ile ilgili teorik ve pratik tartışmalar etrafında şekillenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı ikinci dünya savaşından sonra kurumsal yapılanma ve gelişmesini tamamlayan AB?nin yönetsel açıdan nasıl bir sistem kurmaya çalıştığını özellikle AB Antlaşmasından sonra siyasi bir birlik haline gelmesinin üye ve aday devletlerin ulusal yönetim, politika tasarım ve kamu personelleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ders, birbiriyle ilintili ve etkileşim içinde olan Avrupalılaşma, Avrupa yönetsel alanı ve çok düzlemli yönetişim ile ilgili teorik ve pratik tartışmalar etrafında şekillenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 4
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu B
Diğer Kaynaklar 1. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2007. 2. Şaban H. Çalış, Avrupa Birliği: Tarihi, Kurumları ve Niteliği, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2006. 3. Enver Bozkurt vd., Avrupa Birliği Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008. 4. Murat OKCU, Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması, "Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri-Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar" Harun Arıkan ve Muhsin Kar (Editörler), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sf. 141-159. 5. Murat OKCU, İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve Avrupalılaşma, Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi (ed. Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt) içinde, Gazi Kitabevi, Ankara (Mehmet Aktel ve Uysal Kerman ile birlikte).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)