Ders Adı AB Enerji Politikaları
Ders Kodu 501e84d645d244729e
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Birlik tarihi boyunca enerji her zaman için gündem de olmuştur. Hatta bazı kaynakların barış amacı ile kurulan birliğin savaş nedeni olan enerji konusunda bir araya gelerek konun önemine vurgu yapmaktadırlar. Ancak birliğin kuruluşunda önemli rol oynayan EURATOM ve AKÇT?ye rağmen günümüze kadar henüz net bir ortak enerji politikasının olmadığı görülmektedir. 1990 yılından sonra komisyonun çabaları sonucu birlik genelinde ortak bir enerji politikasının temeli için ortak ilklerin saptanması olmuştur. Bu dersin amacı da, Birlik enerji politikasının tarihçesi, ortak ilkeleri, Avrupa Birliği enerji politikası ile çevre politikası arasındaki ilişki ve Türkiye?nin enerji müktesebatının AB enerji müktesebatı ile ne denli uyumlu olduğunu ve neler yapıldığını ortaya koymaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Küresel Enerji Rezervleri
2 Orta Asya Enerji Kaynakları
3 Enerji Transfer Hatları
4 Enerji Kaynakları ve Uluslararası Politika
5 Enerji Güvenliği Sorunları
6 AB Enerji Politikası
7 AB Enerji Talebi
8 AB- Rusya İlişkileri
9 Rusya'nın Enerji Politikası
10 Orta Asya ve Rusya Enerji Politikası
11 AB Alternatif Enerji Kaynakları
12 AB-Kuzey Afrika İlişkileri
13 AB Petrol Talebi ve Orta Doğu
14 Uluslararası Enerji politkası ve AB
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 3
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 4
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 3
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası: Sorunlar Ve Muhtemel Çözümler, USAK Yayınları, İstanbul, 2009. 2. AB mevzuatı, http://ec.europa.eu/scadplus/leg/en/s14000.htm 3. Tüm AB enerji verimliliği tedbirlerinin genel değerlendirmesi, http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/end_use_en.htm 4. Akıllı Enerji- AB’nin enerji verimliliği tedbirleri için fon mekanizmasıdır, http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 5. Avrupa Komisyonu Yönergesi –enerji ve taşımacılık; enerji verimliliği için çalışan kurumlar desteklemek için verilen hizmet, http://www.managenergy.net/ 6. Enerji Verimliliği Eylem Planı, http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)