Ders Adı Avrupalılık ve Avrupa Kimliği
Ders Kodu f6324b9d46f5446187
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Avrupalı kimliği ve bu kimliğin oluşum süreci, tarihsel kaynakları ve gelenekleri ile Avrupa kimliğinin çeşitli boyutları ve Avrupa?nın çok-kültürlülüğü incelenmektedir. Ayrıca AB?nin mevcut ve potansiyel üyelerinde aradığı özellikler, Avrupalı olabilmek için öngörülen yaklaşımlar ve politikalar değerlendirilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Avrupa neresidir? Avrupalı kimdir?
2 Başlangıçtan onüçüncü yüzyıla Avrupa
3 onüçüncü yüzyıldan onsekizinci yüzyıla Avrupa: Özgürlük ve haklar
4 Hıristiyanlık
5 Hümanizma ve hümanistler
6 Ondokuzuncu yüzyıldan önce bilimsel düşünce
7 Avrupa'nın endüstrileşmesi: İlk endüstri devriminin temelleri
8 Avrupa'nın endüstrileşmesi: Endüstrileşme olgusunun avrupa ve Avrupa dışına yayılması
9 Avrupa'nın endüstrileşmesi: Sosyalizm ve endüstrileşme
10 Avrupa'nın birlikleri: sanat ve kültür
11 Avrupa'nın birlikleri: Ekonomik karşılıklı bağımlılık
12 Avrupa'nın birlikleri: Politik rötar
13 Avrupalılık: Güncel tartışmalar
14 Avrupalılık: Güncel Tartışmalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 4
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 3
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 4
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 2006. 2. Edgar Morin, Avrupa'yı Düşünmek, Çev: Şirin Tekeli, Afa Yayınları, İstanbul, 1995. 3. Meryem Koray, Avrupa Toplum Modeli, İmge Kitabevi, Ankara, 2005. 4. Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa'da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010. 5. Torbjon L. Knutsen, Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)