Ders Adı AB, Küreselleşme, Kent ve Kentsel Problemler
Ders Kodu fc60753483da4fa6a0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders küreselleşmenin, kentsel büyüme, kentselleşme, göç, küresel kentler gibi temel terimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ders aynı zamanda ulusların ve kentlerin küreselleşmesini ve Avrupadaki kentleşmelerin değişik türlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Neticede kentsel ve kamusal politikalar, refah politkaları, çevrsel politikalar, kamu kavramı, küresel şehirler bağlamında incelenecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kent, kentsel, kentleşme, kent politikası, kentlerin doğuşu ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Pirenne, 1990. Gül, 2008.
2 Avrupa'da ve Türkiye'de kentleşmenin gelişimi
  Ön Hazırlık: Gül, 2012.
3 Kentsel politikalar ve yön veren ilkeler ve değerler
  Ön Hazırlık: Gül, 2012.
4 Avrupa'da ve Türkiye'de güncel kentsel sorunlar ve politikalar
  Ön Hazırlık: Gül, 2012. Yılmaz, 2006.
5 Göç, kentleşme, gecekondulaşma, gettolasma, kentsel dönüşüm
  Ön Hazırlık: Gül ve Dulupçu, 2010.
6 Yeni-liberal küreselleşme ve kent ilişkisi; AB, küresel kent
  Ön Hazırlık: Gül, 2012.
7 Kent politikalarının küresel perspektiften genel değerlendirmesi (WB, UN, UNDP, UNESCO and EU)
  Ön Hazırlık: Sassen, 2001; Gül ve Ergun, 2010.
8 Ara Sınav
9 Ödev sunumları
10 Ödev sunumları
11 Ödev sunumları
12 Ödev sunumları
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları
15 Ödev sunumları
16 Final sınavı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 3
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 3
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. S. Sassen, 2001, ?Cities in the Global Economy?, in Handbook of Urban Studies, SAGE Publications, accessed on 14 Apr. 2010, . 2. M. Abrahamson, 2004, Global Cities, Oxford University Press, New York. 3. F. Jameson, 2003, ?Future City?, New Left Review, 21, May-June, p. 65-79. 4. D. Clark, 1996, Urban World/Global City, Routledge, London, New York. 5. D. Massey, 1999, ?Cities in the World? (Magacities and Global Cities) in City Worlds, pp. 109-118, ed. By. D. Massey, J. Allen & S. Pile, Routledge, London, New York. 6. S. Pile, 1999, ?What is a City?? in City Worlds, ed. By. D. Massey, J. Allen & S. Pile, pp. 5-49, Routledge, London, New York. 7. H. Gül, 1997, ?Yoksulluk, Kentsel Yeniden Kalkındırma ve Dallas Maple Avenue Örneği?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, s. 91?104. 8. H. Gül, & C. Ergun, 2010, ?Küreselleşme, Kentler, Kentsel Dönüşüm ve Mekandan Koparılan Ademler?, VII. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim 2009, H. Altıntaş (Der.), s. 762-774, KSÜ Yayınları, Kahramanmaraş. 9. H. Gül, 2008, ?Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri?, içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Der.), s. 85-118, Nobel, Ankara. 10. H. Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş. Karadeniz, İletişim, İstanbul, 1990. 11. H. Gül and M. A. Dulupçu, "Local Economic Development, Urban Change and Regeneration in Turkey: Possibilities for Transcending beyond Modernism", içinde Urban Regeneration Management: International Perspectives, John Diamond (Ed.), Routledge Publications, London, 2010. 12. Falk Daviter, "Policy Framing in the European Union", Journal of European Public Policy, 14:4 June 2007: 654?666. 13. Bediz Yılmaz, "Göçmenlik, Yoksulluk, Dışlanma ve Şiddet Sarmalında Fransız Banliyöleri", Mülkiye, Cilt XXX, sayı 251, s. 131-150, 2006. 14. H. Gül, Kentleşme, Çevre, Yerel Politika ve Sürdürülebilirlik, ders notu, 2012. 15. M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, "Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism and Multi-Level Governance", 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21?24 September, Denmark, 2006. 16. H. Gül, "Decentralization, Local Government Reforms and Local Autonomy: A Comparative Analysis of Recent Trends", in Proceedings of the Comparative Development and Administration Seminar for Eastern European Scholars: Studies in Comparative Analysis, p. 9-43, (ed.) Rod Erakovich ve Dick Grisby, The Center for Economic Development, Research and Service, The University of Texas, Arlington, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)