Ders Adı AB Kafkasya ilişkileri
Ders Kodu 5b2770cce7a64025a3
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 4 FÜSUN ÖZERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı AB'nin komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgeyle olan bağı ele alınacaktır. Ayrıca Kafkasya'daki çeşitli uluslararası sorunlara AB'nin yaklaşımı incelenecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kafkasya Tarihi
2 Bölge Ülkelerine genel Bakış
3 Gürcistan Dış Politikası
4 Ermenistan Dış Politikası
5 Azerbaycan Dış Politikası
6 Kafkasya'da Etkin Bölgesel Aktörler
7 Rusya ve Kafkasya
8 AB'nin Komşuluk İlişkilieri
9 AB'nin Kafkasya Politikası
10 Bölgesel Sorunlar
11 Azerbaycan-Ermenistan Gerginliği: Karabağ Sorunu
12 Gürcistan'daki İç Ayaklanmalar: Güney Osetya
13 AB'nin Kafkasya Sorunlarına Yaklaşımı
14 Kafkasya Sorunlarına Uluslararası Çözüm Çabaları ve AB
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Yılmaz, Reha, Armenıan Foreıgn Policy During Levonter-Petrossian And Robert Kocharıan Perıod, Journal of Qafqaz University Sayı 26, 2009 Karagiannis, Emanuell (Nisan 2004), ‘Turkish – Georgian Partnership and the Pipeline’ Factor, Journal of Southern Europe and Balkans, Cilt 6 (Sayı:1) Nilsson, Niklas ve Cornell Svante E., Georgia’s May 2008 Parliamentary Elections: Setting Obama, Barack, “Remarks”, The Chicago Council on Global Affairs, 23 Nisan 2007; (http://www.thechicagocouncil.org/dynamic_page.php?id=64).Barack Obama, “US Policy Toward Russia”, Pogosian Gevork, Migration in Armenia: Case Study, The Centre for Migration and Development Working Papers, 2001 Rondeli, Alexander; Georgia: Foreign Policy and Naitonal Security Policies, United Nations Development Program Discussion Paper Series, Cilt:3 ( Tiflis, 1998)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)