Ders Adı AB?nin Yönetişim Sistemi
Ders Kodu 1212d3cbaaf141a2b8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çok Düzlemli Yönetişim (ÇDY) kavramı ilk başlarda, Avrupa Birliği?nin (AB) gittikçe artan --ve özellikle de kendini yapısal fonlar konusunda iyiden iyiye hissettiren-- karmaşıklığını ifade etmek üzere ortaya atılmış bir kavramdır. Fakat çok geçmeden akademik çevrelerce ÇDY?nin, AB?nin yönetsel anlamda ne olduğunu ortaya koyan en uygun kavram çerçevesi olduğu ileri sürülmeye başlanmıştır. Öte taraftan, tüm dünyada giderek güçlenen ?daha fazla yurttaş katılımı? talebi mevcuttur. Sadece yakın çevrede, yani yerel (mahalle, belediye, dernek vs.) ve ulusal seviyede değil aynı zamanda uzak çevrede, yani uluslararası ve AB seviyesinde de katılım en önemli mesele haline gelmektedir. Artık sadece ?ulusal alan? ile sınırlı bir katılım yeterli görülmemekte, ?demokratik açığın? giderilmesi için, yurttaşların ve ?örgütlü sivil toplumun? her düzlemde (yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası ve ulusüstü) karar alma süreçlerine katılması hayati önemde kabul edilmektedir. 20. yüzyılın son on yılında gündemi meşgul eden ABD öncülüğündeki tek merkezli, tek kutuplu küresel dünya düzeni, 21. yüzyılın ilk on yılı tamamlanmadan yerini artan küresel çatışma ve ayrışmaya bırakmıştır. Böylesi bir uluslar arası ortamda AB?nin de geriye gittiği ileri sürülmektedir. Kısaca söylenirse, ortada hem bir ?küresel yönetişim açığı?, hem de (AB?dekine benzeyen) ?küresel demokratik açık? bulunduğu ileri sürülmektedir. AB?nin yönetişim sistemi ile ilgili tartışmalar hem AB ile müzakerelere devam eden Türkiye, hem bizzat AB, hem de küresel/uluslararası politik ve yönetsel sistem açısından çok boyutlu yansımalara sahip kavramsal bir kavşakta yer almaktadır. Ders, tüm bu tartışmalara giriş anlamına gelecek temel noktaları ortaya koymayı, bu çerçevede çok düzlemli yönetişim kavramının kristalize edilmesini, AB?nin işleyişi açısından kavramın ne ifade ettiğini belirlemeyi ve bunun küresel boyutlarını tartışmayı hedeflemektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 3
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Bache, Ian and Matthew Flinders (ed.). Multi-Level Governance. Oxford: Oxford University Press, 2004. 2. Bache, Ian. Europeanization and Multilevel Governance. Lanham: Roman and Littlefield Publishers, 2008. 3. Debate Europe – building on the experience of Plan D for Democracy, Dialogue and Debate. Brussels: European Commission. (2008). 4. European Governance, A White Paper. Brussels: European Commission. (2001b). 5. Héritier, Adrienne. Explaining Institutional Change in Europe. Oxford, Oxford University Press, 2007. 6. Hooghe, Liesbet and Gary Marks. “A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus.” British Journal of Political Science, 39, 1 (2009): 1–23. 7. Jessop, Bob. “Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance.” In Multi-Level Governance, ed. Ian Bache and Matthew Flinders. Oxford: Oxford University Press, 2004. 8. Kohler-Koch, Beate and Rainer Eising (ed.). The Transformation of Governance in the European Union. London: Routledge, 2007. 9. Multilevel Governance: Linking and Networking the various regional and local levels. Brussels: European Commission. (2001a). 10. Observatory on Europe 2009: Improving European Integration and Competitiveness, Brussels: The European House. (2009). 11. Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, Brussels. Brussels: European Commission. (2005) 12. Sustainable Governance Indicators 2009: Policy Performance and Executive Capacity in the OECD, Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. (2009). 13. Territorial Agenda of the European Union: Towards a More Competitive and Sustainable Europe of Diverse Regions. Brussels: European Council. (2007). 14. White Paper on a European Communication Policy. Brussels: European Commission. (2006).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)