Ders Adı Avrupa Birliği Sağlık Politikaları
Ders Kodu 5cc7aaa7000e4b0b8c
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan ERDEM
Dersin Yardımcıları 7-Dilruba İZGÜDEN 7-Seyhan ÖZDEMİR
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikaları açısından analiz edebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları; Avrupa Birliği İç Pazarı ve Sağlık Politikaları; Avrupa Birliği’nin Sosyal Boyutu Avrupa Sosyal Modeli; Avrupa Birliği Sosyal Modeli ve Avrupa Birliği Sosyal Politikaları ve Sağlık
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri AB-Türkiye ilişkilerini sağlık kapsamında ele almak Sağlık politikalarının incelenmesi
Dersin Amacı AB ve AB-Türkiye ilişkilerinin anlaşılmasını sağlama, AB sağlık politikalarının ve üye ülke sağlık sistemlerinin öğrenilmesini sağlama, Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikaları açısından analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Avrupa Birliği
2 Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri
3 Avrupa Birliği’nin Sosyal Boyutu: Avrupa Sosyal Modeli
4 Avrupa Birliği Sosyal Politikaları ve Sağlık
5 Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları
6 Tüm Politikarda Sağlık
7 Avrupa Sağlık Sistemleri
8 Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülke Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi
9 AB ve Türk Sağlık politikalarını karşılaştırma
10 AB hakkında bilgi sahibi olma
11 AB işleyişini öğrenme
12 AB Politikalarını anlama
13 Türkiye, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Açısından Ne Kadar Avrupalı?
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 3
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 4
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 3
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 3
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 4
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Öğrencilerin hazırladıkları sunumlar ve materyaller
Diğer Kaynaklar 1. Yıldırım HH ve Yıldırım T. (2005). Avrupa Birliği’ne Uyum ve Katılım Sürecinde Türk Sağlık Sektörü Açısından Değerlendirmeler. 1. Baskı, Ankara. 2. The Politics of European Union Health Policies, Scott Greer, Open University Press, New York, 2009. 3. Avrupa Topluluğunun Sosyal Politikaları, ATAUM, Ankara, 1991 4. The Work of WHO in the European Region-Annual Report of the Regional Director 1987, Copenhagen, 1988.
Materyal
Dökümanlar Döneme göre güncellenen ders kaynakları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)