Ders Adı Avrupa Güvenliği ve Dış Politikası
Ders Kodu ce99d0080f024d9983
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı AB, ekonomik bütünleşme ve daha da önemlisi siyasal bütünleşmeyi hedefleyen bir uluslararası örgüt olduğundan, bütünleşme sağlandığında uluslararası sistemde tek bir siyasal birim olacaktır. Bunun için uygulamaya konulan AB Antlaşması?nın ikinci ayağı Ortak Dış ve Güvenlik Politikası?dır ve bu politikanın açılımını da Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası oluşturmaktadır. Ders ODGP ve AGSP?nin oluşturulma sürecini, sorunlarını ve gelinen noktayı incelenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve Soğuk Savaş Döneminin Başlaması
2 NATO ve Varşova Paktı'nın kurulması karşılıklı askeri kutuplaşmanın kurumsallaşması
3 NATO'nun genel anlamda çerçeve stratejisi
4 Genel anlamda Varşova Paktı'nın güvenlik stratejisi
5 NATO'nun sınırlı savaş stratejisi
6 NATO'nun topyekün karşılık stratejisi
7 Yumuşama dönemi ve esnek karşılık stratejisi
8 1980'lerde güncellenen esnek karşılık stratejisi
9 Soğuk Savaş'ın bitişi ve bunun genel anlamda Avrupa güvenliğine etkileri
10 NATO'nun yeni stratejik kavramı
11 NATO'nun genişleme Stratejisi
12 NATO'nun AGİT ile ilişkileri
13 NATO'nun AB ile ilişkileri
14 Avrupa Güvenliğinin geleceği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 3
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 4
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 3
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 4
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Muharrem Gürkaynak, Avrupa'da Savunma ve Güvenlik, Asil Yayınları, Ankara, 2004. 2. İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)