Ders Adı Tarım Ekonomisi ve Kırsal Alan Çalışmalarında Davranışsal Ekonomi Yaklaşımı
Ders Kodu 01TRE1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatma Handan Giray
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kırsal insanın davranışlarını analiz etme kapasitesi Saha çalışmalarında gerekli bilgi ve deneyim Davranışsal ekonomi yaklaşımını uygulayabilir kapasiteye gelme Tarımsal piyasaların analizine davranışsal ekonomiyi dahil etme becerisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan davranışlarının rasyonel (akılcı) olduğu varsayımı ile hareket eden ekonomi biliminin günümüz insanın karar ve uygulamalarını öngörmede ve açıklamada yetersiz kalması ile ortaya çıkan Davranışsal Ekonomi Yaklaşımına göre teorileri oluştururken sadece matematiksel verilerle analiz yapılmayıp ilgili teoriye psikolojik, sosyolojik ve kültürel unsurları da eklemek gerekir. Çünkü her zaman rasyonel kararlar alamayacak olan insanların kâr veya fayda maksimizazyonuna göre hareket etmeleri de her zaman mümkün olamayabilmektedir. İkibinli yıllarda öne çıkan çalışma alanlarından olan Davranışsal Ekonomi, insanların bazen neden mantıksız kararlar aldığını ve davranışlarının neden ekonomik modellerin tahminleri ile uyuşmadığını keşfetmek için psikoloji ve ekonomi üzerine kuruludur. Ekonomik kararları etkileyen özellikle üç psikolojik yanlılık, “kısıtlı rasyonalite”, “hakkaniyet algısı” ve “irade zaafiyeti” olarak tanımlanmaktadır. alışmalarının odağında insan olan ve çok disiplinli çalışan Tarım Ekonomisi bilimi ve kırsal alan çalışmaları da insan davranışlarını anlamak ve analiz etmek amacıyla davranışsal ekonomi yaklaşımından yararlanmaktadır. Bu ders kapsamında, gerek üretici ve kırsal insan davranışlarının gerekse tüketici davranışlarının analizinde ve öngörülmesinde başarının artırılması için insanların her zaman akılcı kararlar alamayacağı gerçeği ile davranışsal ekonomi yaklaşımının ve uygulamalarının tarım ekonomisi ve kırsal alan çalışmalarında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Davranışsal ekonomi yaklaşımının kapsamı ve tarihçesinin öğretilmesi Davranışsal ekonomi yaklaşımının uygulamalarının öğretilmesi Davranışsal ekonominin tarım ekonomisi ile ilgisinin öğretilmesi Tarım ve gıda ürünleri pazarlamasında üretici ve tüketici davranışlarının analizinde davranışsal ekonomi yaklaşımının nasıl kullanılabilineceğinin öğretilmesi Kırsal kalkınma çalışmalarında davranışsal ekonomi yaklaşımının nasıl kullanılabilineceğinin öğretilmesi Öğrencilerin uygulama beceri ve kapasitelerinin arttırılması
Dersin Amacı Çalışmalarının odağında insan olan Tarım Ekonomisi disiplini de insan davranışlarını anlamak ve analiz etmek amacıyla davranışsal ekonomi yaklaşımından yararlanmaktadır. Bu ders kapsamında, gerek üretici ve kırsal insan davranışlarının gerekse tüketici davranışlarının analizinde ve öngörülmesinde başarının artırılması için insanların her zaman akılcı kararlar alamayacağı gerçeği ile davranışsal ekonomi yaklaşımının ve uygulamalarının tarım ekonomisi ve kırsal alan çalışmalarında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Tarım Ekonomisi Bölümü ve saha çalışmaları
Hafta Konular  
1 Davranışsal Ekonomi Teorisi
2 Davranışsal Ekonomi Teorisi
3 Tarım Ekonomisi ve Kırsal Kalkınma Çalışmalarının İnsan Odaklılığının Tartışılması
4 Tarım ve Gıda Üretimini Etkileyen Kararlarda Davranışsal Ekonomi
5 Tarım ve Gıda Üretimini Etkileyen Kararlarda Davranışsal Ekonomi
6 Tüketici Davranışlarının Analizinde Davranışsal Ekonomi
7 Tüketici Davranışlarının Analizinde Davranışsal Ekonomi
8 Ara Sınav
9 Uygulama Çalışması
10 Uygulama Çalışması
11 Ödev Sunumları
12 Proje çalışması
13 Proje Sunumları
14 Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 2
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Az sayıdaki referans kitaba dayalı olarak hazırlanan ders notları öğrencilere verilecek, ders ağırlıklı olarak makaleler ve uygulama örnekleri üzerinden işlenecektir.
Diğer Kaynaklar 1. Altunöz, U., Altunöz, H., 2018. Davranışsal Ekonomi. Seçkin Yayıncılık Ders Kitapları, Barkod:9789750246678. 2. Nelson, Julie A., Hayatımızdaki Ekonomi, Çev: Didem Kizen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011. 3. Kahneman, D., Tversky, A., 2002. “A Psychological Perspective on Economics”, American Economic Review. 93:2, 162-168. 4. Kahneman, D., 2011. Thinking, Fast and Slow, Penguin, 496 pp., ISBN 978-0141033570. 5. Krämer, W. Stat Papers (2014) 55: 915. https://doi.org/10.1007/s00362-013-0533-y 6. Can, Y., İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4:2,91-98http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2012_2/yesim_can.pdf 7. Eser, R., Toigonbaeva, D., 2011. Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak Davranışsal İktisat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6:1(2011), 287-321. 8. Ariely, D., 2010. “Predictably Irrational Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. 9. Bertrand, Marianne, Sendhil Mullainathan and Eldar Shafir. 2004. "A Behavioral-Economics View of Poverty."American Economic Review, 94(2):419-423. 10. Chao, Li-Wei and Hans-Peter Kohler. 2007. "The Behavioral Economics of Altruism, Reciprocity, and Transfers within Families and Rural Communities: Evidence from Sub-Saharan Africa." PARC Working Paper Series, WPS 07-01. 11. Martınovska Stojcheska, A., Kotevska, A., Bogdanov, N., Nikolıc, A., 2015. Application of Rural Development Policy in South-Eastern Europe Countries: Behavioral Economics Approach, 25th NJF Congress: Nordic View to Sustainable Rural Development, 16-18 June 2018.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)