Ders Adı Makro Ekonomik Analizi
Ders Kodu 01TRE5127
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Vecdi Demircan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Makro ekonomi ile ilgili önemli prensipleri teorik ve çözümlü olarak anlar ve sorunlara uygular. 2.İstihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler konularını kavrar. 3.Kamu harcamalarının milli gelir üzerindeki etkisi konularını kavradığını gösterir. 4.Dış ticaretin milli gelir üzerindeki etkisi konularını kavradığını gösterir. 5.Milli gelirin reel ve parasal dengesi konularını öğrenir. 6.Uluslar arası ticaretin nedenleri, dış ticareti kısıtlayıcı uygulamalar ve dış ticaretin serbestleştirilmesi çabaları konularını kavradığını gösterir. 7.Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma konularını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Milli gelir ve istihdam hacmini belirleyen değişkenler, devlet ve milli gelir, dışa açık ekonomi ve milli gelir, milli gelirin reel ve parasal dengesi, uluslararası ticaret, uluslar arası finanas, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Makro Ekonomi ilgili temel bilgiler edinmek, ulusal bazda karşılaşılan ekonomik sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tüketim harcamaları ve Tasarruf
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
2 Yatırım kavramı, yatırım çeşitleri, yatırım kararı ve sermayenin marjinal etkinliği
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
3 Tasarruf ve yatırım eşitliği
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
4 Devlet ve milli gelir
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
5 Dışa açık ekonomi ve milli gelir
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
6 Milli gelirin reel ve parasal dengesi
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
7 Makro ekonomide yeni teoriler
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
8 Uluslar arası ticaretin nedenleri ve uluslar arası ticaret teorileri.
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
9 Dış ticareti kısıtlayıcı uygulamalar, dış ticaretin serbestleştirilmesi çabaları
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
10 Ödemeler dengesi, döviz kuru,
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
11 Döviz kurunda değişmeler
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
12 Reel döviz kuru ve dış ticaret
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
13 Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
14 Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma
  Ön Hazırlık: Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unay, C. 2001. Makro Ekonomi.VİPAŞ AŞ. ISBN:975-564-077-0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
Diğer Kaynaklar Yamane, T., 2001. Basic Sampling Methods. Translators: A. Esin, M.A. Bakır, C. Aydın, E.Gürbüzsel, Publishing of Literatur, No:53, ISBN:975–8431–34-X
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir Ara sınavı ve bir Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)