Ders Adı Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri
Ders Kodu 01TRE5128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Vecdi Demircan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Tarım Ekonomisi alanında bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanacağını öğrenir. 2.Tarım Ekonomisi alanındaki araştırma yöntemlerini öğrenir. 3.Veri kaynaklarını ve veri toplama yöntemlerini kavrar. 4. Anket formlarının hazırlanmasını ve anket tekniğini öğrenir. 5.Verilerin düzenlenmesi ve analizinin nasıl yapılacağını kavrar. 6.Bilimsel bir çalışmanın veya raporun yazımını öğrenir. 7.Tarım Ekonomisi alanındaki örnekleme yöntemlerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimsel araştırmanın amaçları ve çeşitleri, ekonomik gelişme- bilimsel araştırma ilişkisi, araştırmaların planlaması, araştırma yöntemleri, veri çeşitleri ve veri kaynakları,, veri toplama yöntemleri, anket formlarının hazırlanması ve anket tekniği, verilerin düzenlenmesi ve analizi, Bilimsel bir çalışmanın veya raporun yazımı, örnekleme kavramı, önemi ve yararları, örnekleme çeşitleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Tarım ekonomisi alanında bir araştırmanın nasıl planlanacağını, yürütüleceğini ve sonuçlandırılacağını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilimsel araştırmanın amaçları ve çeşitleri, ekonomik gelişme- bilimsel araştırma ilişkisi,
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
2 Araştırmaların planlaması
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
3 Araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
4 Veri çeşitleri ve veri kaynakları,, veri toplama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
5 Anket formlarının hazırlanması ve anket tekniği
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
6 Verilerin düzenlenmesi ve analizi
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
7 Verilerin düzenlenmesi ve analizi
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
8 Grafiklerin hazırlanması
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
9 Bilimsel bir çalışmanın veya raporun yazımı
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
10 Örnekleme kavramı, önemi ve yararları
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
11 Örnekleme çeşitleri
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
12 Örnekleme çeşitleri
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
13 Tarım işletmelerinde örnek sayısının belirlenmesine yönelik bir uygulama
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
14 Tarım işletmelerinde örnek sayısının belirlenmesine yönelik bir uygulama
  Ön Hazırlık: Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Arıkan,R.2007.Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.Asil yayın Dağıtım, ISBN:975-8784-35-8. Çiçek, A, Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat
Diğer Kaynaklar Yamane, T., 2001. Basic Sampling Methods. Translators: A. Esin, M.A. Bakır, C. Aydın, E.Gürbüzsel, Publishing of Literatur, No:53, ISBN:975–8431–34-X
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)