Ders Adı Tarım İşletmelerinin Analizi
Ders Kodu 01TRE5129
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Vecdi Demircan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tarım işletmesi kavramı ve sınıflandırılması konularını öğrenir. 2. Tarım işletmelerinin yapısını, tarımsal faaliyetin özelliklerini ve diğer sektördeki işletmelerden farklı yönlerini kavrar. 3. Tarım işletmelerinden verileri toplamayı öğrenir. 4. Tarım işletmelerinin sermaye yapılarını analiz eder. 5. Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarını analiz eder. 6. Tarım işletmelerini başarı ölçütleri yönünden karşılaştırır. 7. Tarım işletmelerini üretim tekniği ve sosyal yönlerden analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarım işletmesi kavramı ve sınıflandırılması, tarım işletmelerinin özellikleri, özellikleri, tarım işletmelerinin çalışmalarını etkileyen faktörler, tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları, tarım işletmelerinden verilerin toplanması ve analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Tarım işletmelerinin nasıl analiz edildiğini öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tarım işletmesi kavramı ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
2 Tarım işletmelerinin özellikleri ve diğer işletmelerden farklı yönleri
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
3 Tarım işletmelerinin faaliyetlerini etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
4 Türkiye’deki tarım işletmelerinin yapısı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
5 Tarım işletmelerinin sermaye yapısı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
6 Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
7 Tarım işletmelerinden verilerin toplanması
8 Tarım işletmelerinde verilerin toplanması
9 Tarım işletmelerinde verilerin toplanması
10 Verilerin bilgisayar ortamına girilmesi
11 Verilerin bilgisayar ortamına girilmesi
12 Verilerin analizi
13 Verilerin analizi
14 Verilerin analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders notlarının temini
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)