Ders Adı Tarımsal Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ders Kodu 01TRE5131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tarıma dayalı sanayinin yapısını ve ekonomi içindeki yerini öğrenir. 2) Tarıma dayalı sanayi ile ilgili gelişmeleri takip eder ve anlama/analiz etme kabiliyetini geliştirir. 3) Tarıma dayalı sanayinin tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmecilik prensipleri, tarıma dayalı sanayi grupları ve yapıları, tarım-sanayi ilişkileri ve ekonomideki yeri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Tarıma dayalı sanayinin yapısını ve ekonomi içindeki yerini öğrenmek. 2) Tarıma dayalı sanayinin tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanmak
Dersin Amacı Tarımsal sanayi ekonomisi ve işletmeciliği kavram ve ilkelerinin, genel hatlarıyla ve alt sektörler itibariyle değerlendirilmesiyle, öğrencilere ekonomide tarımsal sanayinin önemini, tarım- sanayi ilişkileri ve entegrasyonunu kavrayabilecek nosyonu kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar -I
2 Temel kavramlar -II
3 Tarımsal sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri
4 Tarım-sanayi ilişkileri ve tarım sanayi entegrasyonu (tarım-sanayi entegrasyon şekilleri ve ortaya çıkan sorunlar)
5 Pazarlama işlevi( pazarlama kavramı ve işletmeler açısından önemi)
6 Tekstil Sanayi
7 Deri Sanayi
8 Un ve unlu ürünler sanayi
9 Süt ve süt ürünleri sanayi
10 Et ve et ürünleri sanayi
11 Saha gezisi
12 Öğrenci ödevleri sunumu
13 Öğrenci ödevleri sunumu
14 Öğrenci ödevleri sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Gürler,Z., O. Karkacıer, E. Şimşek, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tokat 1991. B.Karlı, S.Paksoy,Y.Çelik, ?Türk Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım Sanayi İlişkilerinin Rolü ve Tarımın Sanayi Sektörüyle Entegrasyonu, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996. Çadırcı,E., ?Tarım-Sanayi Entegrasyonu?, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:114, Ankara, 1997.
Materyal
Dökümanlar öğrenciler mevcut ders notu ve aşağıda belirtilen diğer kaynaklar hakkında bilgilendirilecektir ve konuyla alakalı yayınları araştırmaları teşvik edilecektir.
Ödevler Dersin son üç haftası öğrencilerin hazırladıkları projelerin sunumuna tahsis edilmektedir.
Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)