Ders Adı Fiyat Teorisi Uygulamaları
Ders Kodu 01TRE5132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fiyat teorisini anlama ve sorunlara uygulama Denge analizinin noktalarını sayısal ve grafiksel gösterimi ve açıklama Tarım ürünlerinde fiyat oluşumunu anlayarak fiyat değişmeleri karşısında arz ve talep değişmelerini anlama ve yorumlam Ürün fiyat dalgalanmalarını çeşitli yöntemlerle analiz etme ve yorumlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fiyat kavramı, arz, talep değişmeleri ve fiyat oluşumu, arz ve talep esneklikleri, fiyat teorileri ve denge analizleri, tarım ürünleri fiyatları ile girdi fiyatları ve genel fiyat düzeyi arasındaki ilişkiler, fiyat endeksleri ve pariteler, fiyat tahminleri; dolaylı talep, arz duyarlılığı, fiyat zaman serilerinde karakteristik hareketlerin sınıflandırılması ve ölçümü, uzun dönem eğilimleri, üretim faktörleri fiyat analizleri, tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi, dış ticarette fiyat ve analizi, tarıma müdahale ve fiyat politikası analizleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Fiyat teorileri, denge analizlerini, ürün yıllık-mevsimlik fiyat dalgalanmalarının analiz etmeyi ve bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağını öğretilecktir.
Dersin Amacı Fiyat teorileri, denge analizlerini, ürün yıllık-mevsimlik fiyat dalgalanmalarının analiz etmeyi ve bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağını öğrenecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Fiyat kavramı,
  Ön Hazırlık: Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
2 Arz, talep değişmeleri ve fiyat oluşumu, Arz ve talep esneklikleri,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
3 Tarım ürünleri fiyatları ile girdi fiyatları ve genel fiyat düzeyi arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
4 Fiyat endeksleri ve pariteler; fiyat tahminleri; dolaylı talep, arz duyarlılığı
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
5 Üretim faktörleri, fiyat analizleri, fiyat zaman serilerinde karakteristik hareketlerin sınıflandırılması ve ölçümü
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
6 Tarımsal ürünlerde yıllık fiyat dalgalanmalarının analizi, uzun dönem eğilimleri,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
7 Tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi Trend yöntemi, Hareketli ortalamalar
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
8 Tarımsal ürünlerde mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
9 Tarımsal ürünlerde mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi Basit ortalama yöntemi,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
10 Tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi, Hareketli ortalamalar yöntemi,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
11 Tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi, Trend yöntemi,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
12 Tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi, örnek olay
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
13 Dış ticarette fiyat ve analizi,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
14 Tarıma müdahale ve fiyat politikası analizleri,
  Ön Hazırlık: "Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 3
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 50 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
Diğer Kaynaklar Güneş, T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1049, Ders Kitapları no:305, Ankara. Dinler, Z., 1996. Mikro İktisat, Ekin kitapevi, Bursa. William, G. T., Kenneth L.R., 2003. Agricultural Product Prices. Cornell Univ Pr Publisher, 428p. Goodwin, J.W., 1994. Agricultural Price Analysis And Forecasting. John Wiley & Sons publisher, 368p. Ferris, J., 2005. Agricultural Prices And Commodity Market Analysis . Michigan State University Press, 361p.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler örnek seçilen bir üründe mevsimlik fiyat dalgalanması ile ilgili bir rapor hazırlanması
Sınavlar Birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak, Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)