Ders Adı Tarımsal Pazarlama Araştırmaları
Ders Kodu 01TRE5133
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tümevarım yöntemi ile sınırlı örneklerden elde edilen sonuçları yorumlamayı öğrenir. 2) Veri toplama ve analiz yöntemlerini öğrenir, bilgisayar uygulamalarını yapar. 3) Sorunların belirlenmesinde ve çözümünde pazarlama araştırmalarının nasıl kullanılacağını ve araştırma planlamasını öğrenir. 4) Çok değişkenli istatistik tekniklerinin hem tarım/tarıma dayalı sanayi ürünleri pazarlarında hem de diğer sosyal araştırmalarda doğru kullanımının kazançlarını öğrenir 5) Pazarlama araştırma firmalarında çalışmak ya da geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak için gerekli olan analiz ve yorum kabiliyetini geliştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pazarlama araştırmasının önemi, kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri pazarlamasında nasıl kullanılacakları ile çok değişkenli istatistik tekniklerinin bu alanda uygulanması konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Tümevarım yöntemi ile sınırlı örneklerden elde edilen sonuçları yorumlamayı öğrenmek. 2) Veri toplama ve analiz yöntemlerini öğrenir, bilgisayar uygulamalarını yapmak 3) Çok değişkenli istatistik tekniklerinin hem tarım/tarıma dayalı sanayi ürünleri pazarlarında hem de diğer sosyal araştırmalarda doğru kullanımının kazançlarını öğrenmek
Dersin Amacı Pazarlama araştırmalarının faaliyet alanlarını, bu araştırmalarda kullanılan örnek seçimi, veri toplama ve analiz yöntemlerinin teorisi öğretmek ve nasıl kullanılacağını sınıfiçi ödev saha çalışmaları ile uygulatmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pazarlama araştırmasının tanımı, kullanım alanları ve önemi
2 Karar verme problemleri
3 Karar analizi ve araştırmanın önemi
4 Araştırma modelleri ve araştırma planlaması
5 Kalitatif pazarlama araştırmaları
6 Kantitatif pazarlama araştırmaları
7 Hipotez geliştirme ve hipotez testleri
8 Örnekleme yöntemleri
9 Veri toplama yöntemleri
10 Analiz ve sonuç değerlendirme uygulamaları
11 Analiz ve sonuç değerlendirme uygulamaları II
12 Öğrenci ödevlerinin sunum ve tartışılması
13 Öğrenci ödevlerinin sunum ve tartışılması
14 Öğrenci ödevlerinin sunum ve tartışılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 3
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gilbert Churchill, “Marketing Research: Method Foundations”, International Thomson Publishing, 2003. • Naresh K. Malhotra, “Marketing Research”, Pearson-Prentice Hall, 2007. • Kemal Kurtuluş, “Pazarlama Araştırmaları”, Literatür Yayınevi, 2006.
Materyal
Dökümanlar Diğer kaynaklar olarak belirtilen referanslar önerilecek, ayrıca, öğrenciler güncel konu ve makaleleri takip etmeleri için teşvik edileceklerdir.
Ödevler Öğrenciler belirledikleri bir tarım ya da gıda ürününün pazarlama stratejini belirlemek amacıyla bir pazarlama araştırması planlar ve uygular. Hazırladıkları ödevler son iki derste sunulur ve tartışılır.
Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)