Ders Adı Tarımsal Yatırım Projeleri ve Değerlendirmesi
Ders Kodu 01TRE5135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Vecdi Demircan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Proje kavramı, tarımsal projelerin özellikleri ve çeşitleri konularını öğrenir. 2. Uygun proje konuları, projenin yer ve büyüklük seçimine karar verir. 3. Tarımda hazırlanan çeşitli projeleri karşılaştırarak en uygun olanını seçer. 4. Tarımsal yatırım projelerini hazırlar ve değerlendirir. 5. Tarımsal yatırım projelerinin değerlendirme kriterlerini hesaplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proje kavramı, tarımsal projelerin özellikleri ve tipleri, proje konularının seçilmesi, proje yerinin seçimi, proje büyüklüğünün seçimi, proje gelir ve giderlerinin hesaplanması, Nakit akım tablosunun hazırlanması, projenin değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarımsal yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirmesini öğretmek.
Dersin Amacı Tarımsal yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirmesini öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Proje kavramı ve tarımda yatırım projelerini hazırlamanın önemi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
2 Tarımsal yatırım projelerinin özellikleri ve tipleri
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
3 Proje konularına karar verilmesi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
4 Proje alanı hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
5 Projenin yer seçimi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
6 Proje giderlerinin hesaplanması, Bunların işletmecilik ilkelerine uygulanması
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
7 Proje gelirlerinin hesaplanması
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
8 Projenin teknik yönden değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
9 Projenin mali yönden değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
10 Projenin ekonomik yönden değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
11 Risk belirsizlik ve duyarlılık analizi
  Ön Hazırlık: Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel Yayın.
12 Öğrenciler tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
13 Öğrenciler tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
14 Öğrenciler tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 177    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Çeşitli Kaynaklarla Zenginleştirilmiş Power Point Sunusu
Diğer Kaynaklar Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6 Güvemli, O., 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Nobel yayın dağıtım.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)