Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Zaman serisi kalıpları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
2 Zaman serisi süreçleri
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
3 Farklı denklemleri ile zaman serisi modelleri analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
4 Durağanlık analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
5 Tarım ekonomisi verileri ile durağanlık Analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
6 Korelogram testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
7 Tarım ekonomisi verileri ile korelogram testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
8 Birim kök testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
9 Tarım ekonomisi verileri ile birim kök testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
10 Yapısal kırılma testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
11 Tarım ekonomisi verileri ile yapısal kırılma testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
12 Ekonometrik modelleme
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
13 Tarım ekonomisi verileri ile modelleme çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
14 Ödev Sunumu
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 10 10
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Sevüktekin, M ve Nargeleçekenler, M.2007. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. 2.Baskı. Nobel Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar Akdil, Y.2003. Ekonometrik Zaman Serisi Analizi, Bıçaklar Kitapevi Kutlar, A.2000. Ekonometrik Zaman Serileri. Alfa Yayınları. Gujarati, D, 2001. Temel Ekonometri, Literatür Yayıncılık. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı ve yardımcı kitaplardan oluşur
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)