Ders Adı Tarım Ekonomisinde Zaman Serileri Analizi
Ders Kodu 01TRE5136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Zaman serisi ile ilgili temel kavramları öğrenimi 2) Farklı denklemleri ile zaman serisi modelleri analizini öğrenimi 3) Durağanlık analizi, kolegram testi, 4) Birim kök testi, yapısal kırılma ve eş bütünleşme analizi 5) Modelleme çalışmaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Araştırmacılar ve öğrencilerin çalışmadan en uygun faydalanabilmeleri ve analizlerini kolaylıkla yapılabilmeleri, pratik hayatta uygulayabilmeleri için E- Views paket programı kullanılmış ve her bölüm sonuna bölümle ilgili bilgisayar çözümlemelerine yer verilmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Zaman serisi ile ilgili temel kavramları öğrenimi
Dersin Amacı Tarım ekonomisi verilerinde kullanılan zaman serisi analizlerinin teorik ve uygulamalı olarak göstermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zaman serisi kalıpları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
2 Zaman serisi süreçleri
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
3 Farklı denklemleri ile zaman serisi modelleri analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
4 Durağanlık analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
5 Tarım ekonomisi verileri ile durağanlık Analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
6 Korelogram testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
7 Tarım ekonomisi verileri ile korelogram testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
8 Birim kök testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
9 Tarım ekonomisi verileri ile birim kök testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
10 Yapısal kırılma testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
11 Tarım ekonomisi verileri ile yapısal kırılma testi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
12 Ekonometrik modelleme
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
13 Tarım ekonomisi verileri ile modelleme çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
14 Ödev Sunumu
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının İlgili Sayfaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 3
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 4
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 10 10
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Sevüktekin, M ve Nargeleçekenler, M.2007. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. 2.Baskı. Nobel Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar Akdil, Y.2003. Ekonometrik Zaman Serisi Analizi, Bıçaklar Kitapevi Kutlar, A.2000. Ekonometrik Zaman Serileri. Alfa Yayınları. Gujarati, D, 2001. Temel Ekonometri, Literatür Yayıncılık. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı ve yardımcı kitaplardan oluşur
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)