Ders Adı Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta
Ders Kodu 01TRE5137
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramlarını öğrenir. 2) Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyon Yapısını öğrenir 3) Tarımsal Faaliyetler ile Tarım Sigortaları arasındaki ilişkiyi kavrar 4) Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskleri öğrenir 5) Tarım Sigortalarında Primin ve Hasar Oranlarının nasıl saptanacağını öğrenir 6) Tarım Sigortalarında Eksperliğin nasıl yapılacağını öğrenir 7) Tarım Sigortaları Uygulamalarında karşılaşılan Ekonomik, Teknik ve Yapısal Sorunları bilir 8) Tarımda risk yönetim sürecini modeller
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarım sigortası ve tarımsal risk kavramının tanımı, tarımda risk yönetimi ve tarımsal riskler, Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi, tarım sigortasında hasar, prim hesap yöntemleri ve uygulanışı, tarım sigortalarının genel ekonomik hedefleri, uygulanışları ve organizasyon şekilleri, Türkiye'de tarım sigortası uygulamasındaki sorunlar ve bunların olası çözümleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramlarını öğrenir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarımda risk yönetimi ve tarımsal riskler, Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi, tarım sigortalarının kapsamı ve uygulama şekilleri ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramları; Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Sigortaları Uygulamaları; Tarım Sigortaları Bakımından Risk Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyon Yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarımsal Faaliyetlerin Özellikleri ve Tarım Sigortaları İle İlişkisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskler Doğa, ekonomik ve sosyal risk ve belirsizlikler ve bunların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Tarımsal Sigortaların Geliştirilmesinin Gerekliliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Tarım Sigortaları Yönetimi ve sigorta hesabı: Primin Saptanması; Hasar Oranlarının Saptanması;
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Hasar teorisi ve hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Tarım Sigortalarında Hasar Sınıflandırma; Tarım Sigortaları Eksperliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Farklı Tarımsal Sigorta Uygulamalarına Örnekler; Bitkisel Ürünlerde Sigorta; Hayvan Sigortaları; Tarımsal Varlıklarla İlgili Sigortalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Tarım Sigortaları Uygulamalarında Beliren Başlıca Sorunlar; Ekonomik, Teknik, Yapısal Sorunlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Devlet Destekli Tarım Sigortaları Kapsamında Kullanılan Tanımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Tarım Sigortaları Kanunu Sonrası Uygulamalar, Tarım Sigortaları Kanunu Öncesi Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Tarım sigortalarının ekonomik ve kurumsal yönleri: sigorta organizasyonu ve işletmeciliği, devlet ve tarım sigortaları, sigortanın finansmanı ve reasürans
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 4
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 3
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 5
Ödev 2 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 30 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Çetin, B., 2007, Tarım Sigortaları, Nobel Yayınları No:1110, ISBN 978-9944-77-094-1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 256 s. H.Tanrıvermiş, Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, 1994, Ankara. Anonim, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartları, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2006, Ankara. Ahsan, S., M., 1985, Agricultural Insurance: A New Policy for Developing Countries, Gower Publishing Company, USA J. Brian Hardaker, Ruud B. M. Huirne, Jock R. Anderson. 2004. Coping with Risk in Agriculture. CAB Publishing
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)