Ders Adı Tarımsal Yayım Projelerinde İzleme ve Değerlendirme
Ders Kodu 01TRE5138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Tarımsal Yayım Çalışmalarında Proje hazırlama tekniğini öğrenir 2)Yayım Çalışmalarının Proje Bazında Yürütülmesinin Yararlarını bilir 3)Tarımsal üretim sorunlarına yönelik çözüm yaklaşımlarını projelendirebilir 4)Yayım programlarını izleme ve değerlendirme yeteneği kazanır 5)İzleme ve değerlendirme göstergelerini bilir ve uygular 6)Tarımsal yayım programlarını değerlendirme çalışmalarını planlar 7)Yayım Etkinliğinin Ölçülmesine yönelik Yöntemleri uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarımsal Yayım Çalışmalarında Proje, Yayım Çalışmalarının Proje Bazında Yürütülmesinin Yararları, Tarımsal Yayım Projelerinin Hazırlanması, Projeyi Oluşturan Unsurlar: Projenin Amacı ve Kapsamı, Benimsenmesi İstenen Teknikler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Yayım Yöntemleri, Hedef Kitle, Projenin Ekonomik Analizi, Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirmenin tanımı, kapsamı ve önemi, İzleme ve değerlendirme göstergeleri, Değerlendirme çalışmalarında planlama, Veri toplama ve analiz teknikleri, Proje Hedef Kitlesinin Değerlendirilmesi, Yayım Etkinliğinin Ölçülmesi: Yöntemler ve Kısıtlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Tarımsal yayım projelerinin ve programlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi tekniklerini öğrenmek, yayım programlarının etkinliğini ölçmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tarımsal Yayım Çalışmalarında Proje (Temel Kavramlar, Yayımcının Hedef Belirlemesi),
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Yayım Çalışmalarının Proje Bazında Yürütülmesinin Yararları,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarımsal Yayım Projelerinin Hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Projeyi Oluşturan Unsurlar: Projeyi Yönetecek Kuruluşlar, İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar, Projenin Amacı ve Kapsamı,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Benimsenmesi İstenen Teknikler, Sorunlar, Çözüm Önerileri,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Yayım Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Hedef Kitle
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Projenin Ekonomik Analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Yayım Projelerinde Yayım Kuruluşlarının Etkinlik Oranı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirmenin tanımı, kapsamı ve önemi,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 İzleme ve değerlendirme göstergeleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Değerlendirme çalışmalarında planlama, Veri toplama ve analiz teknikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Proje Hedef Kitlesinin Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Yayım Etkinliğinin Ölçülmesi: Yöntemler ve Kısıtlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 1
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 2
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 2
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 3
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 3
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 3
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 1 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar ? Yavuz, O. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa. ? Taluğ, C. ve Tatlıdil, H. 1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notu. Teksir No:141 Ankara, ? Aktaş, Y., 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşme?ye Giriş. Dilara Yayınevi Trabzon. ? Olgun, A. 2002. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. E.Ü.Z.F., İzmir, ? Özkaya, T. 1996. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 520, Ders Kitabı, İzmir, 170 sayfa. ? Yurttaş, Ziya, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Ders Notu Yay.No: 67, Erzurum, 1991, 86 s. Özçatalbaş, Orhan, 1998, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Çukurova Üniv. Zir. Fak. Ders Kitabı, Adana ? Adams, M.E., Agricultural Extension in Developing Countries, Longman Scientific & Technical, 1982. ? Saville, A.E., Extension in Rural Communities, Oxford Tropical Handbooks, 1965. ? Shaner, W.W., Philipp, P.F., Schmehl, W.R., Farming Systems Research and Development, 1982, USA.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)