Ders Adı Kırsal Kalkınma Planlaması
Ders Kodu 01TRE5139
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kırsal alan ve kalkınma kavramını öğrenir 2) Kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalar 3) Bölgesel kalkınma projeleri 4) Kırsal kalkınma projeleri 5) Örnek projeler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, konu ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar devam eden ve tamamlanmış örnek çalışmalar ile desteklenerek anlatılmasını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Konuyla ilgili teorik bilgiler ile uygulamalı örnekler anlatılarak kırsal kalkınma planlaması ve proje kavramının öğretilmesi amaçlanmıştır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kırsal Alan ve Kalkınma Kavramları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
2 Kırsal Alan, Kalkınma, Kırsal Kalkınma
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
3 Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
4 Planlı Dönem Öncesi ve Sonrası Çalışmalar
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
5 Bölgesel Kalkınma Projeleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
6 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKEP)
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
7 Kırsal Kalkınma Projeleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
8 Çorum – Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi, Erzurum Kırsal Kalkınma Projeleri, Bingöl – Muş Kırsal Kalkınma Projesi, Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi, Erzincan – Sivas Kırsal Kalkınma Projesi, Ordu – Giresun Kırsal Kalkınma Projesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
9 Tamamlanan Kırsal Kalkınma Projelerinden Çıkarılan Deneyimler
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
10 Türkiye Ekonomi Tarihinde Planlı Kalkınma Dönemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
11 Kırsal kalkınma Politikaları Komisyon Raporu
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
12 Milenyum Kalkınma Hedefleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
13 Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
14 Ödev Sunumu
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili sayfaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 3
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 3
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Ödevler 1 4 4
Sunum 1 2 2
Proje 1 2 2
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yücer, A.2009. Türkiye?de Kırsal Kalkınma, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Yayınları: 3, Ankara.
Diğer Kaynaklar Madeoglu, K., 2005. Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2005, DPT BM Mukim Koordinatörlüğü, Ankara. http://ekutup.dpt.gov.tr/kalkinma/binyil05.pdf Ahipaşaoğlu , S., Çeltek, E., 2006. Sürdürülebilir Kırsal Turizm (editör: İrfan Arıkan). Gazi Kitabevi, Ankara. Singh, K. 1999. Rural Development; Principles, Policies and Management. Sage Publication. New Delhi.
Materyal
Dökümanlar Ders kitabı ve yardımcı kitaplardan oluşur
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)