Ders Adı Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları
Ders Kodu 01TRE5141
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Pazar ve pazardaki kuvvetlere ilişkin temel ekonomik kavram ve ilkeleri öğrenir. 2) Tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin değerlendirilme kapasitesi artar. 3) Dünya tarım ürünleri piyasalarında etkin aktörleri tanır. 4) Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini öğrenir ve kullanır. 5) Üretim kararlarını alacak kişi, grup ve kurumlara danışmanlık hizmeti sağlayacak bilgileri ve erişim kaynaklarını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarım ürünleri piyasalarında arz, talep ve fiyat oluşumu, tarihsel gelişim ve ilgili politikalar ve uygulamaları, gelecek dönem tahminleri için gerekli verilerin toplanacağı kuruluşlar, veri toplama ve analiz yöntemleri, Türkiye ve dünya tarım ürünleri ticaretinde önemli ürün/ürün grupları ve ülkeler incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin değerlendirilme kapasitesini artırmak. 2) Dünya tarım ürünleri piyasalarında etkin aktörleri tanımak. 3) Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek ve kullanmak.
Dersin Amacı Türkiye ve dünya tarım ürünleri piyasalarının mevcut durumu analiz edebilme, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak için gerekli veri kaynaklarını tanıma, erişme ve yorumlayabilme becerisi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Dersin tanıtımı (kapsam, amaç, yöntem ve karşılıklı beklentiler), pazar, piyasa kavramları, arz, talep ve elastikiyet kavramları, dünya ve Türkiye?de tarım ve tarım ürünlerinin ekonomi açısından genel bir değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Quality Assurance Schemes and Food Marketing in the EU, S.H.Gay, F.H. Giray. Types of schemes operating in the EU Overlap or synergy?", F.H., Giray,2007.
2 Dünya tarım ürünleri ticareti ve etkileyen faktörler Tarım sektöründe ve tarım ürünleri ticaretinde serbestleşme
  Ön Hazırlık: Quality Assurance Schemes and Food Marketing in the EU, S.H.Gay, F.H. Giray. Types of schemes operating in the EU Overlap or synergy?", F.H., Giray,2007.
3 Kalite sertifikasyonları ve belgelemelerin tarım ürünlerinin yerel ve küresel pazarlamasına etkileri
  Ön Hazırlık: Quality Assurance Schemes and Food Marketing in the EU, S.H.Gay, F.H. Giray. Types of schemes operating in the EU Overlap or synergy?", F.H., Giray,2007.
4 Az gelişmiş ülkelerde tarım ürünleri piyasaları ve ticareti
  Ön Hazırlık: The Impact of Agricultural trade preferences with particular attention to the least-developed countries, Paul Brenton, Takako Ikezuki
5 Gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünleri piyasaları ve ticareti
  Ön Hazırlık: Agro-food exports from developing countries: the chalelenges posed by standards.
6 Meyve ve sebze piyasaları
  Ön Hazırlık: Fruits and vegetables: Global trade and competition in fresh and processed product markets, Ndiame Diop, Steven M.Jaffee
7 Hayvansal ürün piyasaları
  Ön Hazırlık: Dairy: Assessin world markets and policy reforms: Implications for developing countries, Tom Cox, Yong Zhu.
8 Pirinç piyasası
  Ön Hazırlık: Rice: Global trade, protectionist policies and the impact of trade liberalization, Eric J. Wailes.
9 Pamuk piyasası
  Ön Hazırlık: Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde GAP?ın Türkiye Pamuk Üretim ve Dışsatımına Olası Etkileri, F.H., GİRAY,vd., 2001.
10 Buğday piyasası
  Ön Hazırlık: Wheat: The global market, policies and priorities, Donald O. Mitchell and Myles Mielke.
11 Kahve piyasası
  Ön Hazırlık: Coffee: Market Setting, Trade policies and issues, John Baffes.
12 Şeker piyasası
  Ön Hazırlık: Sugar Policies: An opportunity for change, Donald O. Mitchell.
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 2
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 3
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 4
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Global Agricultural Trade and Developing Countries, edited by M.Ataman Aksoy, John C.Beghin, WB, 2004. Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması, Taylan Kıymaz, DPT, 2008. Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler, Taylan Yılmaz, Yurdakul Saçlı, DPT, 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan ?Türkiye?de Tarım?, 2005 raporunun ?Tarımsal Ürün ve Girdi Piyasaları? bölümü, DPT ÖİK raporları
Materyal
Dökümanlar Öğrenciler, ön hazırlık ve diğer kaynaklar olarak belirtilen referanslar hakkında bilgilendirilirler ve güncel konu ve makaleleri takip etmeleri için teşvik edilirler.
Ödevler Son iki hafta öğrenci ödevlerinin sunumuna tahsis edilmiştir.
Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)