Ders Adı Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımı
Ders Kodu 01TRE5142
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Avrupa birliğinin kuruluş amacını ve gelişim sürecini öğrenir 2) Birliğin Genel Politikaları hakkında bilgi sahibi olur 3) AB Ortak Tarım Politikası amaç ve araçlarını öğrenir 4) Ortak Tarım Politikasının Sorunları ve Reform Çalışmalarını bilir 5) Türkiye ve AB?nin Tarımsal Yapısını Karşılaştırır ve farkları görebilir 6) Türkiye?nin OTP'na uyumu konusunda yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları öğrenir 7) AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimlerini öğrenir ve sonuç çıkarır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Üyeleri, Birliğin Organları, Birliğin Amacı, Birliğin Genel Politikaları, AB Ortak Tarım Politikası amaç ve araçları, Ortak Tarım Politikasının Finansmanı, Ortak Piyasa Düzenleri, Ortak Tarım Politikasının Sorunları ve Reform Çalışmaları, Türkiye ve AB?nin Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Tarım Sektörü, Türkiye?nin OTP'na uyumu, AB ilerleme Raporları ve Türkiye Tarımı, AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimleri, AB Türkiye Tarım Müzakere Süreci
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı AB ve Türkiye tarımını karşılaştırmalı olarak incelemek, AB Ortak Tarım Politikası amaç ve araçlarını, AB ortak tarım politikasına Türkiye?nin uyum çalışmalarını öğrenmek ve AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimleri ile AB Türkiye Tarım Müzakere Süreci hakkında bilgi sahibi olmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Avrupa Birliğinin Genel Görünümü, Birliğin Kuruluş ve Üyeleri, Birliğin Organları, Birliğin Amacı, Birliğin Genel Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 AB Ortak Tarım Politikası, Ortak Tarım Politikasının amaçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Ortak Tarım Politikasının Finansmanı (FEOGA)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) ve OPD'ne tabi ürünler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 AB Tarım ürünlerinde destekleme ve fiyat sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Ortak Tarım Politikasında Reform Çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Türkiye ve AB’nin Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Türkiye ve AB Tarım Ürünleri Ticareti
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Türkiye'nin AB karsısındaki rekabet gücü
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 AB’nin Uluslar arası İlişkileri ve AB Türkiye İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Türkiye'nin OTP'na uyum çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Türkiye Tarımı açısından AB ilerleme Raporları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 AB Türkiye Tarım Müzakere Süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 4
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 2
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 3
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 4
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 30 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Oskam A., Burrell A., Temel T., van Berkum S., Longworth, N. ve Vilchez, I.M.2004. Turkey in the European Union, Consequences for Agriculture, Food, Rural Areas and Structural Policy. Rural Areas and Structural Policy. Final Report. Wageningen University, 2004. Çakmak, H ve ark., 2000. Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye. TÜSİAD, Yayın no: TÜSİAD-T/99-12/275., Ankara Eraktan, G., 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası. Ankara Üniv. TAUM., Ankara. Fennell, R., 1979. The Common Agricultural Policy of the European Community. Its Institutional and Administrative Organisation. Granada, Allanheld, Osmun, Montclair. Yavuz, F., 2001. Tarım Politikası?II, Genel Politikalar Ve Uluslar Arası Tarım Ticareti, , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 186, Erzurum
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)