Ders Adı Ekonomi Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı
Ders Kodu 01TRE5144
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilişim teknikleri ile ilgili temel kavramları özümseyebilmesi 2) Verilere ulaşma yollarını öğrenimi 3) Veri analizinde kullanılan pakete programların kullanılması 4) Tarım ekonomisi verilerinin analizinde kullanılan istatistik paket programlarının öğrenimi 5) Rapor hazırlama ve sunma yeteneği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarım ekonomisi alanında kullanılan bilişim tekniklerin öğretimi, kullanılan paket programların ileri düzeyde kullanımı, e-ticaret, uzaktan öğrenme gibi tekniklerin kullanımı anlatılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Tarım ekonomisi alanında kullanılan bilişim tekniklerinin kullanımı, bu alanda kullanılan kaynaklara ulaşım yolları ve kullanılan başlıca paket programların öğretimi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilişim, bilgi teknolojisi ve iletişim kavramları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
2 Tarım Ekonomisinde kullanılan bilgi kaynaklarına ulaşım
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
3 MS Excel’in tablo, grafik, işlev fonksiyonları, veri girişi ve analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
4 MS Excel’in tablo, grafik, işlev fonksiyonları, veri girişi ve analizi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
5 MS Word’de rapor hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
6 MS Word’de rapor hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
7 MS Powerpoint ile sunu hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
8 MS Powerpoint ile sunu hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
9 MS Powerpoint ile sunu hazırlama
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
10 Rapor Hazırlama ve sunuş teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
11 SPSS’de veri girişi ve temel analizler
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
12 E-ticaret uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
13 Tarımda uzaktan eğitim ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
14 Tarımda uzaktan eğitim ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabının Ilgili Kısmı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 4
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 2
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 3
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 3
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 4
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 3 5 15
Sunum 1 10 10
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yavuz, F., K. Peker, A. Keskin, “Tarım Ekonomisi Analizlerinde Bilgisayar Kullanım Ders Notu”, Erzurum.
Diğer Kaynaklar Esengün, K., Tunel, M. 2000. BİLGİSAYAR I, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:54, Ders Notları Seri No: 30, Tokat
Materyal
Dökümanlar Internet kaynakları
Ödevler Haftalık işlenen derslerle alakalı ödevler
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)