Ders Adı Uluslararası Tarımsal İlişkiler
Ders Kodu 01TRE5145
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) uluslararası tarımsal ilişkilerin önemini öğrenir 2) küresel tarımsal ilişkilerin yapısı ve seyri hakkında bilgi sahibi olur 3) uluslar arası tarımsal ilişkileri yönlendiren önemli kuruluşlar ile tarım ve çokuluslu şirketleri öğrenir 4) uluslararası tarımsal ilişkilerin politik boyutunu öğrenir 5) tarımda küreselleşmenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olur 6) DTÖ İleri tarım müzakerelerini öğrenir 7) AB ilişkilerindeki tehditler ve fırsatlar 8) AB tarım müzakere süreci ve güncel gelişmeleri öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkilerle ilgili kavram ve kapsam, Uluslararası tarımsal ilişkilerin politik boyutu, Dünya Tarımsal Ürünler Ticareti, İkili ve çok taraflı olarak yürütülen tarımsal faaliyetler, Tarım kesimine yönelik uluslararası yardımlar ve bu yardımların yardımı yapan ve alan ülkeye etkileri, AB Tarım müzakereleri, Türkiye AB ilişkilerindeki tehditler ve fırsatlar, DTÖ ve AB tarım müzakere süreci ve güncel gelişmeler, Türkiye Tarımının Uluslar arası Tarım Politikalarına Entegrasyonu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası tarımsal ilişkilerin önemi, küresel tarımsal ilişkilerin yapısı ve seyri, uluslar arası tarımsal ilişkileri yönlendiren önemli kuruluşlar, tarımda küreselleşmenin sonuçları, DTÖ İleri tarım müzakereleri, AB Tarım müzakereleri Türkiye Tarımının Uluslar arası Tarım Politikalarına Entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkilerle ilgili kavram ve kapsam
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Ulusal politikalarla uluslararası tarımsal ilişkilerin etkileşimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarım kesimine yönelik uluslararası yardımlar ve bu yardımların yardımı yapan ve alan ülkeye etkileri,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Uluslar arası tarımsal ilişkileri yönlendiren önemli kuruluşlar,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Tarım ve çokuluslu şirketler, Uluslararası tarımsal ilişkilerin politik boyutu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Bölgesel entegrasyonlar, Uluslar arası urun anlaşmaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Dünya Tarımsal Ürünler Ticareti, İkili ve çok taraflı olarak yürütülen tarımsal faaliyetler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Uluslararası tarımsal ilişkilerde stratejik yönetim
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Tarımda küreselleşmenin sonuçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 DTÖ İleri tarım müzakereleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 AB Tarım müzakereleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Türkiye AB ilişkilerindeki tehditler ve fırsatlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 DTÖ, AB tarım müzakere süreci ve güncel gelişmeler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Türkiye Tarımının Uluslar arası Tarım Politikalarına Entegrasyonu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 3
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 186    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Seyidoğlu, H., 1996. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. Güzem Yayınları No:11 İstanbul. Karluk, R., 1990. Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. Alpar, C., M. T. Ongun, 1985. Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar Azgelişmiş Ülkeler Yönünden Değerlendirme. Türkiye Ekonomi Kurumu Yay. No: 1985/3. Ankara. Aydın, C. 2004. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakereleri, AB ve Türkiye’nin Pozisyonları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara İKV.2005. Avrupa Birliği İle Katılım Müzakereleri Rehberi. İktisadi kalkınma Vakfı Yayınları No:184, İstanbul Çakmak, E.H ve Akder, H. 1999. Dünya Ticaret Örgütü-Tarım Anlaşması'nın Yeni Görüşme Dönemi ve Türkiye: Olanaklar, Kısıtlar ve Stratejiler. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın no: 34, Ankara Aksoy, M.A. (2005), "Global Agricultural Trade Policies", Global Agricultural Trade Policies and Developing Countries, Ed. M.A. Aksoy ve J.C. Beghin, The World Bank, Washington D.C., 37-53. Ertuğrul, C. 2004. Tarımda Küreselleşme, Uruguay Görüşmeleri ve Sonrası, Odak Yayınları, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)