Ders Adı Tarım Politikası Analizi
Ders Kodu 01TRE5146
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Politika Kavramı, tarım ekonomisi ve tarım politikası 2) Tarım sektörüne müdahale nedenlerini ve tarım politikasının etkilerini öğrenir, 3) Tarım politikasının hedeflerini, amaç, araç ve yürütücülerini öğrenir 4) Türkiye?de Tarım politikasının uygulama alanlarının neler olduğu ve bu alanlara ilişkin uygulanan politika önlemlerini öğrenir 5) AB?ye Uyum Çerçevesinde Tarım Politikalarını öğrenir 6) Tarım sektöründe karşılaşılan politika problemlerini bilir 7) Tarımsal destekleme araç ve yöntemlerini ve uygulanma biçimlerini bilir 8) Kürselleşmenin Türkiye tarımına etkilerini öğrenir 9) Tarımda reform arayışlarının nedenlerini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Politika Kavramı, Makro Ekonomi ve Tarım Politikası, Tarımda İstikrarsızlık, Tarımda Düşük Gelir, Tarım Politikası Analizleri, Türkiye?de Tarım Politikalarının Tarihi Gelişimi, Türkiye?de Uygulanmakta olan Mevcut Tarım Politikaları, Tarım Kanunu ve Tarım Stratejisi, AB?ye Uyum Çerçevesinde Tarım Politikaları, DTÖ Kurallarına Uyum Çerçevesinde Tarım Politikaları, Türkiye?de Tarım Politikalarında Reform İhtiyacı, Türkiye için Alternatif Tarım Politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Tarım ve gıda sektörünün temel özellikleri, Tarım ve gıda politikasına ilişkin kavramlar, Tarım politikası biliminin konuları, tarım ve gıda politikalarının amaçları ve araçları, Türkiye?de tarım ve gıda politikasını oluşturan kuruluşlar ve tarım politikasının yürütücüleri, Tarım ve gıda politikasının uygulama alanları, tarımsal destekleme yöntemleri, araçları, etkileri ve sonuçları konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Politika Kavramı, tarım ekonomisi ve tarım politikası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Makro Ekonomi ve Tarım Politikası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarımda İstikrarsızlık
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Tarımda Düşük Gelir
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Türkiye’de Tarım Politikalarının Tarihi Gelişimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Türkiye’de Uygulanmakta olan Mevcut Tarım Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Tarım Kanunu ve Tarım Stratejisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 AB’ye Uyum Çerçevesinde Tarım Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 DTÖ Kurallarına Uyum Çerçevesinde Tarım Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Küreselleşme ve Türkiye Tarımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Türkiye’de ulusal tarım politikalarını etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Türkiye’de tarımsal destekleme politikasının analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Türkiye’de Tarım Politikalarında Reform İhtiyacı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Türkiye için Alternatif Tarım Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 30 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar ? Gülcan ERAKTAN, 2001. Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye?de Tarımsal Destekleme Politikası Uzel Yayınları, İstanbul ? Eraktan, G., 1989. Tarım Politikası?I , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1163, Ankara. ? Yavuz, F., 2001. Tarım Politikası?II, Genel Politikalar Ve Uluslar Arası Tarım Ticareti, , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 186, Erzurum. ? Babacan, A., 1999. Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi, , Ankara ? Dpt, 2001. Tarımsal Politikalar Ve Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dpt: 2516, Öik:534, Ankara. ? Ronald Knutson, 2003.Agricultural And Food Policy 5 Book Cased (Hardback) ? Frank Ellis, Alan Buckwell (Series Editor), Ian Carruthers (Series Editor), Hassan Hakimian (Series Editor), Jonathan Kydd (Series Editor), John Prescott (Series Editor) 2004. Agricultural Policies İn Developing Countries (Wye Studies İn Agricultural And Rural Development)
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)