Ders Adı Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikası
Ders Kodu 01TRE5147
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Doğal kaynakların önemini fark eder ve doğal kaynakların yeterliliği sorununu bilir 2) Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenlerini öğrenir ve doğal kaynakların koruma ve işlenmesinde alternatifleri bilir 3) Doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi öğrenir 4) Doğal kaynakların kullanılmasının modellenmesini öğrenir 5) Doğal kaynaklara yönelik kamusal politikaları öğrenir 6) Doğal kaynakların fayda ve maliyetlerinin ölçülmesini bilir 7) Arazi kullanımında sosyal verimlilik ve ekonomik analiz yaklaşımlarını öğrenir 8) Çevre kirliliğinin nedenleri ve çevre politikası araçlarını öğrenir 9) Tarımda çevre yönetimi esaslarını bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğal kaynakların önemi; ekoloji, birincil enerji kaynaklar, ikincil enerji kaynakları, doğal kaynaklar ve çevre; doğal kaynaklar ve ekolojik denge; çevre ve sürdürülebilir kalkınma. yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve özellikle hava, su, toprak, flora ve fauna, madenler ve enerji kaynaklarından yararlanma, çevre kirliliğinin kontrolü, tarımda çevre yönetimi, ekonomik büyüme ve gelişme,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma açısından günümüzde kazandığı kritik önem ve buna karşılık özellikle ülkemizde bugüne kadar göz ardı edilen doğal kaynak yönetimi ve önemi hususunda gerekli bilinç, bilgi, beceri ve yeteneğin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar: çevre, çevre bilimleri, ekoloji, doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkilerin tanımlanması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Tarihsel gelişme sürecinde doğal kaynaklar ve çevre sorunlarına ekonomik ve politik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Çevre ve ekonomi ilişkileri: üretim ve tüketim faaliyetleri, ekonomik büyüme ve gelişme, nüfus artışı, yoksulluk, açlık, kaynak kullanımı, teknoloji ve çevre ilişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Doğal kaynakların tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması, yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve bunların temel özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi Doğal kaynaklardan yararlanma ilkeleri ve ekonomik gelişme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Toprak kaynakları ve Arazi ekonomisi: Kaynakların arzı, talebi, yararlanma ilkeleri, sorunları ve temel çevresel ve ekonomik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Su kaynakları ekonomisi: Kaynakların arzı, talebi, yararlanma ilkeleri, sorunları ve temel çevresel ve ekonomik etkileri yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Orman kaynakları ekonomisi: Kaynakların arzı, talebi, yararlanma ilkeleri, sorunları ve temel çevresel ve ekonomik etkileri yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin korunmasının maliyeti
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarım ve çevre ilişkisi, Çevre ekonomisi, çevre kirliliği, tarımsal Çevre Politikası Stratejileri, Tarımsal Çevre Politikası Araçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Doğal kaynaklara yönelik kamusal politikalar ve amaçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Doğal kaynakların değerinin belirlenmesi ve faydasının ölçülmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Doğal kaynakların koruma ve işlenmesinde alternatifler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Doğal kaynaklara ilişkin karar alınmasında fayda maliyet analizinin kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 4
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 3
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 2
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 4
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 3
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Koray BAŞOL, Mustafa DURMAN, Hüseyin ÖNDER .2007. Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi. Alfa Aktüel yayınları. Ali Rıza Karacan, 2007. Çevre Ekonomisi Politikası. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını E. Kula,2004. Economıcs Of Natural Resources, The Envıronment. Chapman & Hall David W. Pearce, R. Kerry Turner. 1989. Economics Of Natural Resources And The Environment. The Johns Hopkins University Press
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)