Ders Adı Türkiye Ekonomisinin Analizi
Ders Kodu 01TRE5148
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dönemsel olarak Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bilir Sektörlerin gelişimini bilir ve analiz eder Türkiye ekonomisi dünya ölçeğinde analiz eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cumhuriyetin ilk yıllarında mevcut sosyal-ekonomik durum, 1938-1949 dönemindeki gelişmeler, 1950-1960 dönemi, planlı dönemler, 1961-1979 dönemi, 24 Ocak kararları, 1980-1994 dönemi, 1995-2000 dönemi, 2001?den günümüze gelişmeler, dönemler itibariyle ekonomik gelişmelerin analizi, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi, milli gelirdeki gelişmeler, nüfus yapısı, işgücü yapılarındaki gelişmeler, gelir dağılımı, yatırımlar, iç ve dış borçlar, Türkiye'de sektörlerin yapısal analizi; tarım, sanayi, hizmetler, Türkiye'nin dış ticaret politikası, Türkiye'nin yabancı sermaye politikası ve serbest bölgeler, Türkiye'de fiyatlar genel seviyesindeki gelişmeler, Türkiye'de ödemeler dengesi, çeşitli gelişmişlik göstergeleri ve Türkiye.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin ana hedefi 1923'ten günümüze Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ortaya konulmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Ekonomisinin mevcut sosyal-ekonomik durumu
2 Türkiye Ekonomisinde 1938-1949 dönemindeki gelişmeler
3 Türkiye Ekonomisinde 1950-1960 dönemindeki gelişmeler
4 Türkiye Ekonomisinde planlı dönemlerdeki gelişmeler , 1961-1979 dönemi ve 24 ocak kararları,
5 Türkiye Ekonomisinde 1980-1994 dönemindeki gelişmeler
6 Türkiye Ekonomisinde 1995-2000 dönemindeki gelişmeler
7 Türkiye Ekonomisinde 2001’den günümüze gelişmeler, dönemler itibariyle ekonomik gelişmelerin analizi
8 Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi
9 Uluslararası karşılaştırmalar ile Türkiye milli gelirdeki gelişmeler
10 Uluslararası karşılaştırmalar ile Türkiye nüfus yapısı, işgücü yapılarındaki gelişmeler,
11 Uluslararası karşılaştırmalar ile Türkiye gelir dağılımı, yatırımlar, iç ve dış borçlar
12 Uluslararası karşılaştırmalar ile Türkiye'de sektörlerin yapısal analizi; tarım, sanayi, hizmetler
13 Türkiye'nin dış ticaret politikası, yabancı sermaye politikası ve serbest bölgeler,
14 Uluslararası karşılaştırmalar ile Türkiye'de fiyatlar genel seviyesindeki gelişmeler, Türkiye'de ödemeler dengesi. Çeşitli gelişmişlik göstergeleri ve Türkiye
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 3
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 3
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 60 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli istatistik kaynaklardan hazırlanmış ekonomik tablolar
Diğer Kaynaklar EREN, A., 2010. Türkiye Ekonomisi. Ekin Kitabevi Yayınları, 386s. KAFAOĞLU A.B., 2004. Türkiye Ekonomisi / Yakın Tarih ? 1. Kaynak Yayınları, 431 s. KAFAOĞLU A.B., 2008. Türkiye Ekonomisi / Yakın Tarih ? 2. Kaynak Yayınları, 240 s. KARLUK, R., 2007. Türkiye Ekonomisi'nde Yapısal Dönüşüm / Cumhuriyet'in İlanından Günümüze. Beta Basım Yayım, 640s. KAZGAN, G., 2009. Tanzimat?tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 536s. MÜDERRİSOĞLU. A., 2007. Cumhuriyet'in Kurduğu Yıl Türkiye Ekonomisi. Denizbank Yayınları, 288s. ÖZKARAMETE COŞKUN, N., 2009. Türkiye Ekonomisi, Yeni Yapı (2000-2008). İmaj Yayıncılık, 314s, İstanbul. ŞAHİN, H., 2007. Türkiye Ekonomisi. Ezgi Kitabevi, 620s. YENTÜRK, N., KEPENEK, Y., 2009. Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi, 563s, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar Bir Ara sınavı ve bir Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)