Ders Adı Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikaları
Ders Kodu 01TRE5149
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dış ticarette önemli kavramlar, Başlıca ithalat ve ihracat şekilleri, Dış ticaret şirketleri, Dış ticarette kurumsal yapı Dünya ticaretinin düzenlenmesi ve izlenen politikalar, Dünya?da tarımsal dış ticaretini düzenleyen kurumlar ve ilgili anlaşmalar, Dünya ve AB?de tarımsal dış ticaret potansiyelinin analizi, Türkiye?nin tarımsal dış ticaret , potansiyelinin analizi, Tarımsal dış ticaret istatistikleri, Türkiye?nin genel dış ticaretinin sektörler itibariyle analizi Türkiye?nin genel dış ticaretinin sektörler itibariyle analizi, Türkiye?nin dış ticaret politikaları gelişim seyri, Türkiye?nin tarımsal dış ticaret politikaları gelişim seyri,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencilerin dış ticaret ile ilgili temel kavramları kavramasına yardımcı olmak, ihracat ve ithalat şekilleri, dış ticaret şirketleri, dış ticaret için gerekli belgeleri sağlama yolları, dünya dış ticaret düzenlemeleri ve politikalarını inceleme ve Türkiye?nin Dış Ticaret Politikalarının analizini aktarmaktır. Tarım ürünleri dış ticareti ile ilgili Dünya?da ve Türkiye?deki düzenlemeler ve Türkiye?nin tarım ürünleri potansiyelinin analizi gibi konularda bilgi ve görgüsün arttırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dış ticarette önemli kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
2 Başlıca ithalat ve ihracat şekilleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
3 Dış ticaret şirketleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
4 Dış ticarette kurumsal yapı
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
5 Dünya ticaretinin düzenlenmesi ve izlenen politikalar
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
6 Dünya’da tarımsal dış ticaretini düzenleyen kurumlar ve ilgili anlaşmalar
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
7 Dünya ve AB’de tarımsal dış ticaret potansiyelinin analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
8 Türkiye’nin tarımsal dış ticaret potansiyelinin analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
9 Tarımsal dış ticaret istatistikleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
10 Türkiye’nin genel dış ticaretinin sektörler itibariyle analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
11 Türkiye’nin genel dış ticaretinin sektörler itibariyle analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
12 Türkiye’nin dış ticaret politikaları gelişim seyri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
13 Türkiye’nin tarımsal dış ticaret politikaları gelişim seyri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
14 Türkiye’nin tarımsal dış ticaret politikaları gelişim seyri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 4
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 3
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 3
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 4
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 15 45
Sunum 2 10 20
Proje 2 15 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 187    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -Kibritçioğlu, A. 1996. Uluslararası İktisat. TDFOB Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar -Kibritçioğlu, A. 1996. Uluslararası İktisat. TDFOB Yayınları. Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Bir Ara sınavı ve bir Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)