Ders Adı Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi
Ders Kodu 01TRE5150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proje Döngüsü Yönetimi Proje Döngüsü Yönetimi İlkeleri Mantıksal Çerçeve Yaklasımında Temel Adımlar Mevcut Durum Analizinin Yapılması Sorun Analizi Paydaslar Analizi Hedefler ve Strateji Analizi MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME) MATRİSİ DISSAL KOSULLAR: Riskler/Varsayımlar ve Ön Kosullar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı, proje fikrinin ortaya çıkışından bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, proje için fon başvurularının yapılması, projenin yürütülmesi, bitmesi ve değerlendirilmesi, ardından yeni proje fikirlerinin türetilmesine kadar giden süreçlerin tamamıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giris
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
2 Proje ve Programlar
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
3 Proje Döngüsü Yönetimi
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
4 Proje Döngüsü Yönetimi Ilkeleri
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
5 Mevcut Durum Analizinin Yapılması
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
6 Sorun Analizi
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
7 Paydaslar Analizi
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
8 Hedefler ve Strateji Analizi
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
9 Hedeflerin Yazılması
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
10 Doğrulanabilir Göstergeler
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
11 Göstergelerin Olusturulması
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
12 Doğrulama Kaynakları
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
13 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
14 Değerlendirme, Proje Önerisini Hazırlama ve Finansman ve İzleme
  Ön Hazırlık: Öğretim Üyesinin Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 3
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 5 50
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 15 15
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ?Fundraising Guide for NGOs?; Bradshaw, Jane; VSO Working Papers in Development; www.vso.org.uk Fund Raising Realities and Strategies: Lessons Learnt at the NGO Cafe?; Sirinvias, Hari; www.gdrc.org ?Principles and Techniques of Fund Raising?; Bartle, Phil; February 2003; www.scn.org Resources for Mobilizing Funding for Development Projects?; Boyson, Jack; Small Grants Program, Social development Department, World Bank, International Youth Foundation, Baltimore, Maryland, USA, www.worldbank.org/ngos ?Towards Financial Self-Reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South?; Holloway, Richard; www.ngonet.org
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)