Ders Adı Tarımsal Yayımda Grup Çalışmaları ve Motivasyon Teknikleri
Ders Kodu 01TRE5151
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hacer Çelik Ateş
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Grup kavramını ve gruplarla çalışma yöntemini öğrenir 2. Gruplarla çalışma yöntemleri konusunda deneyim kazanır 3. Yayımda kullanılan grupsal yöntemleri daha iyi öğrenir ve uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Grup kavramı ve gruplarla çalışmanın önemi, grubun oluşum süreci, grup çalışma tekniklerinden rol oynama, küme çalışması, toplantılar, kongreler, panel, seminer, sempozyum, beyin fırtınası, çalıştay ve moderasyon teknikleri ve uygulanma aşamaları, demonstrasyon, tarla günü ve tartışmaların hazırlanma, planlanma ve uygulama ilkeleri, çalışma sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların giderilmesi, grup-birey etkileşimleri, motivasyon kavramı ve teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencilerin, yayımda etkin bir şekilde kullanılan grupsal tekniklerin uygulanmasına yönelik detaylı bilgi ve beceri kazanmaları ve bu kapsamda grup sürecini , bir grubun nasıl oluştuğu, nasıl çalıştığı ve bu çalışmaların nasıl planlanıp yönlendirildiği ve grubun nasıl motive edildiği öğrenmeleridir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Grup kavramı ve gruplarla çalışmanın önemi, grubun oluşum süreci
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
2 Grup çalışma tekniklerinden rol oynama, küme çalışması,
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
3 Toplantılar, kongreler, panel, seminer, sempozyum
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
4 Beyin fırtınası, çalıştay ve bazı uygulamalar
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
5 Moderasyon teknikleri ve uygulanma aşamaları
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
6 demonstrasyon, tarla günü ve örnekler
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
7 Tartışmaların hazırlanması, planlanması ve uygulama ilkeleri
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
8 Tartışmaların hazırlanması, planlanması ve uygulamasında sınıf içi örnek çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
9 Grup çalışması sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların giderilmesi,
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
10 Grup çalışması sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların giderilmesine sınıf içi uygulamalar,
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
11 Grup-birey etkileşimleri
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
12 Grup-birey etkileşimlerine örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
13 Motivasyon kavramı ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
14 Genel uygulama ve örnekler
  Ön Hazırlık: Ders konu içeriklerine göre bilimsel olarak çeşitli kaynaklardan yararlanarak sunum hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 1
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 1
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 4
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 3
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış sunum
Diğer Kaynaklar Taluğ,C.,Tatlıdil,H.1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ankara Üniversitesi Ders notu, No.141,Ankara Özkaya,T.1996. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No. 520,İzmir. Roberts, K., 1999. Evaluation of Working in Groups Johnson, D.W. and EP. Johnson, 1997. Joining Together: Group Theory and Group Skills, 6th ed. Allyn and Bacon, Boston. Clark, R. A., J. Timms, et al. (1999). Group processes for rural development - ideas, principles and success factors. The Rural Extension Centre, Gatton College: Gatton. Röling N (1988) ?Extension science: information systems in rural development.? (Cambridge University Press: Cambridge) FAO. 2001. Agricultural and rural extension worldwide: Options for institutional reform in the developing countries, by W.M. Rivera in collaboration with M.K. Qamar and L. Van Crowder. Rome
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)